Unitat de Living Labs

El projecte té com a objectiu demostrar el potencial de les dades obertes als ciutadans, mitjançant la creació de co-laboratoris oberts o OpenDataLabs, on els ciutadans, estudiants, experts, empreses, universitats i institucio

tot

Dades Personals
Nom: 
Pau
Cognoms: 
Adelantado
Dades Laborals
Grau de col·laboració: 
Participant

L'objectiu del projecte és la realització d’una prova pilot en noves tecnologies en un entorn real d’emissió en TDT. Cobrint tota la cadena de valor (producció, distribució y recepció) es vol constituir un sistema multimèdia en xarxa que permeti la creació de noves formes de comunicació a través de la TDT.

Aquest projecte té com a objectiu oferir solucions tecnològiques i de continguts digitals que permetin crear una nova Xarxa Social de Cuidadors de Persones Dependents. Per validar el projecte es proposa la creació d'una plataforma que permeti la creació de noves millores per al benestar social emmarcada dintre d'un Living Lab per adequar la solució final als requisits i necessitats concretes dels usuaris d'aquest tipus de servei.

El projecte té com a objectiu dissenyar i implementar una plataforma web Open Source, que permeti als usuaris accedir als continguts artístics de la Fundació Tàpies. El projecte es desenvolupa seguint una filosofia Living Labs incloent a l’usuari en totes les etapes, de forma que s’ofereix un espai de comunicació i discussió, amb els usuaris, de les diferents accions que es realitzen.

El projecte CLOUD DESTINATION planteja oferir solucions empresarials i turístiques al llarg de tot el cicle de vida del turista (abans, durant, i després de la seva estància) promovent d’aquesta manera destins intel·ligents.

La infraestructura d'enllumenat públic en una ciutat conforma una xarxa molt completa que abasta, pràcticament, l'extensió total de les ciutats, incloent-hi accessos, zones industrials, serveis públics, etc. Per això, EFFICity pretén aprofundir en el concepte d’Smart City, articulant una xarxa de nova generació que aprofiti la infraestructura d'il·luminació i integrant serveis que facilitin la gestió eficient de les ciutats.

El Grup Connect-EU en Mèdia, Mobilitat i Interacció (MMI) és una agrupació d'empreses i entitats de recerca catalanes que treballen en les següents àrees o sectors econòmics:

tot

Dades Personals
Nom: 
Arianna
Cognoms: 
Mazzeo
Dades Laborals
Grau de col·laboració: 
Participant

tot

Dades Personals
Nom: 
Artur
Cognoms: 
Serra
Telèfon: 
(+34) 935 532 510
Dades Laborals
Grau de col·laboració: 
Direcció
Participant

Pàgines

Subscriure a Unitat de Living Labs