Gener 2016

26
gen

SDN OPEN CONTRAIL EVENT HACKATHON

El passat 15 de desembre es va fer entrega del premi del SDN Open Contrail hackathon. I2CAT i Juniper han col·laborat per donar a conèixer i introduir als alumnes de la universitat les tecnologies emergents de les Xarxes Definides per Software i fer que coneguin millor la seva importància i aplicacions.

Facebook Twitter Linked In More...
Llegeix més →

26
gen

Televisió immersiva i la sensació de "ser-hi allà mateix"

El passat 20 i 21 de gener a i2CAT es va endegar el projecte Immersia TV amb un pressupost de 3.8M i finançat per la Comissió Europea.

Facebook Twitter Linked In More...
Llegeix més →

26
gen

Barcelona pionera en la plataforma oberta de nova generació per a serveis de la ciutat intel·ligent.

La ciutat de Barcelona reforça la seva posició com a referent mundial en la innovació dins l’àmbit de les ciutats intel·ligents innovació a través del desenvolupament i les proves de la primera plataforma de tecnologia oberta, flexible, escalable i segura dissenyada per tal de consolidar i administrar tota la infraestructura, dades i serveis d'una ciutat intel·ligent des de la part de la xarxa més propera a l’usuari al núvol.

Facebook Twitter Linked In More...
Llegeix més →