Èxit d’assistència i participació al Workshop sobre performances distribuïdes a Barcelona

La Fundació i2CAT, juntament amb el Departament de Cultura i l’Institut del Teatre van organitzar per primera vegada al nostre país, un taller cocreatiu on es van posar en comú i presentar les eines innovadores i experiències de diferents institucions culturals i acadèmiques d’Europa en relació a la creació d’entorns distribuïts i la difusió cultural en l’àmbit escenogràfic. 

Els prop de 90 inscrits a les jornades ‘Cocreation, distributed performances and alternative content for the big screen' van poder escoltar a representants internacionals com ara Robert Delamere de Digital Theatre, Sarah Whatley de la Universitat de Coventry, Maia Giacobbe Borelli del Centro Teatro Ateneo, Doug Williams de BT Innovation i els artistes Marcel·lí Antúnez i Marloeke van der Vlugt van exposar el seu treball i les experiències que estan portant a terme en aquest sector emergent. 

En els darrers anys, la progressiva adopció d’entorns tecnològics en les arts performatives han fet emergir noves formes d’expressió i difusió creatives en les arts escèniques que barregen l’emissió en directe d’òperes, ballet i teatre als cinemes amb la simultaneïtat d’escenaris distribuïts i interactius que conviden a la participació de públics telemàticament. Toni Espinosa, responsable dels Cinemes Girona de Barcelona va presentar el seu model de cinema obert i representants de l’Institut del Teatre va presentar la primera coreografia distribuïda basada completament amb tecnologia open source celebrada el passat mes d’abril gràcies a la col·laboració de la Fundació i2CAT.

A més a més, durant els dos dies de Workshop, creatius i professionals del sector van poder participar en activitats pràctiques co-creatives i en especial, van tenir la oportunitat d’experimentar amb les tecnologies desenvolupades per la Unitat Audiovisual de la Fundació i2CAT dissenyades per a la producció i execució d’entorns distribuïts per a espectacles en viu en una sessió demostrativa. 

L’èxit de la convocatòria de professionals tècnics i creatius, artistes i representants d’institucions acadèmiques de renom internacional i nacional i l’alta participació registrada demostren que els temes que graviten al voltant de l’evolució d’entorns creatius distribuïts i del broadcasting cultural en l'era digital generen un interès creixent i una presència cada vegada més gran en l’àmbit de les arts de l’espectacle.  

Aquest workshop s’ha organitzat dins del marc del projecte europeu SPECIFI que promou la creació d’una Anella Creativa Europea de Ciutats i Regions intel·ligents i amb la participació dels projectes també europeus Visionair, RICHES i eIeC. SPECIFI. ha estat finançat dins del programa CIP de la UE, per a la competitivitat i la innovació, que pretén promoure l’ús de les infraestructures de la Internet del Futur per a la promoció de la cultura i la creativitat a les Smart Cities, amb l’objectiu final de posar en valor el patrimoni cultural i creatiu que emana de les ciutats europees. Aquest projecte està parcialment finançat sota el marc  ICT PSP com a part del programa CIP de la Comunitat Europea.

Organitzat per:

Finançat per:

Amb la participació de:

Amb el suport de:

Facebook Twitter Twitter More...