Acord per potenciar el Portal del Pacient

Acord amb l’Hospital de Sant Joan de Déu per potenciar el Portal del Pacient

Poc després del llançament, per part de l’Hospital Sant Joan de Déu, de la innovadora iniciativa de l’Hospital Líquid, aquesta entitat va apostar per la implementació, amb la col·laboració de l’Àrea d’eSalut i eDependència d’i2CAT, de l’anomenat Portal del Pacient, que pretén impulsar el nou model sanitari que proposava l’Hospital Líquid: estendre l’atenció als pacients més enllà dels límits físics de l’hospital, així com promoure l’intercanvi de coneixement entre els professionals del sector.

Tenint en compte l’explosió recent en la venda de dispositius mòbils i els serveis cada vegada més competitius de connexió a Internet, el 2014 es presenta com un any en què els serveis d’eSalut esdevindran més i més accessibles per a la població. Així, totes dues entitats han signat un acord per treballar de forma conjunta amb la finalitat d’augmentar el número d’usuaris que es beneficien d’aquest servei, així com per fer-lo extensible a d’altres especialitats mèdiques i professionals de salut, els quals inclouran aquest tipus d’eines dins els diferents processos i serveis sanitaris que s’ofereix a la ciutadania. 

Gràcies a l'accessibilitat i el potencial que proporciona Internet, el Portal permet oferir un servei de salut personalitzat, posant a disposició dels usuaris informació i serveis diversos, des d’informes clínics i de seguiment, informació personal, continguts de salut i guies de tractament, fins a funcionalitats per a programació de teleconsultes, correu electrònic i videoconferència.

Aquest servei permetrà unificar el canal de comunicació entre pacient i metge, garantint una provisió d’informació de salut adequada i personalitzada a les necessitats del pacient, així com disposar d’un registre més exhaustiu sobre les interaccions entre metge i pacient. Aquests beneficis afavoriran l’optimització dels recursos disponibles i la conseqüent reducció de costos, així com la millora de la qualitat assistencial dels pacients.

Facebook Twitter Twitter More...