Ajuts per a la subcontractació de serveis tecnològics diferencials

Ajudes de fins a 3.000€ per a empreses de petita dimensió interessades en rebre serveis de suport a la Innovació per part de centre tecnològics com i2CAT.

Si sou una empresa de petites dimensions podeu rebre suport tecnològic des d’i2CAT. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el programa de Tecnobons, gestionat per ACCIÓ i orientat a empreses d’entre 6 i 49 treballadors, amb l’objectiu d’impulsar la innovació tecnològica i millorar el vincle empresarial amb els centres tecnològics de Catalunya.

Tecnobons és un projecte pioner a Catalunya que vol permetre que empreses que tenen poca experiència tecnològica puguin accedir a coneixements i recursos de proveïdors especialitzats com i2CAT, i millorar així la seva innovació tecnològica i competitivitat. 

Aquest sistema de finançament es gestiona a través de cupons, que funcionen de la següent manera: L’empresa rebrà per part d’ACCIÓ un descompte econòmic directe (amb un valor màxim de 3.000 euros) en forma de bo tecnològic que haurà de bescanviar per un servei tecnològic. Es tracta d’un programa d’ajuts a fons perdut orientat a empreses interessades en rebre algun dels següents serveis tecnològics de valor afegit (sempre que s’emmarquin dins de les tecnologies facilitadores transversals del programa RIS3CAT

-Estudis de vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica: accions encaminades a dotar-se d’informació de l’exterior sobre ciència i tecnologia (anàlisi de la situació actual i tendències), amb l’objectiu de transformar-la en coneixement que permeti identificar oportunitats, prendre decisions amb menor risc i anticipar-se als canvis. 

-Estudis de viabilitat tecnològica i industrial: accions necessàries per determinar si és possible desenvolupar tecnològicament o industrialment un producte/servei i/o procés en condicions de seguretat amb la tecnologia disponible, verificant factors diversos com resistència estructural, durabilitat, operativitat, implicacions energètiques, mecanismes de control, escalabilitat industrial, etc., segons el camp del què es tracti. 

-Testeig i validació de processos pilot, nous mètodes i materials: accions adreçades a verificar i validar que els processos pilot, els nous mètodes o nous els materials compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades. 

-Testeig i validació experimental de nous prototips, nous productes i/o serveis: accions adreçades a verificar i validar que els nous prototips, els nous productes i/o serveis compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades. 

L’import subvencionable màxim d’aquests serveis serà de 10.000 euros. L’ajut consisteix en el 50% del cost de prestació del servei, amb un màxim de 3.000 euros. L’empresa beneficiària s’haurà de fer càrrec de la resta del cost de la prestació del servei. 

Aquesta iniciativa neix com a resposta a un dels majors reptes actuals dels programes de finançament de projectes empresarials, que és el d’adaptar-se de forma ràpida i àgil a les necessitats de les empreses. La convocatòria del programa està oberta i ACCIÓ preveu finançar fins a 70 Tecnobons durant aquest any 2014.

En aquest sentit, i2CAT donarà suport a aquelles empreses que estiguin interessades en fer ús d’aquests serveis. Així doncs, us plantegem fer una reunió conjunta per analitzar les vostres necessitats, i fer-vos una proposta de suport, la qual podrà ser finançada mitjançant aquesta nova iniciativa.

Facebook Twitter Twitter More...