Comença la segona part de l’IVC – Immersive VideoConferencing

Després de diversos dies de preparació, comença avui la visita de Swing:IT als laboratoris del grup de la UPC-MOVING per a l’execució del projecte IVC (Immersive VideoConferencing). El TNA (trans-national action) finançat pel projecte VISIONAIR (EC FP7 Grant Agreement 262044) entre la Unitat Audiovisual d’i2CAT, el grup MOVING i Swing:IT, com a representant del projecte VESPA, té com a objectiu la integració d’un sistema de videoconferència de molt baixa latència i alta qualitat, utilitzant com a elements de captura i visualització una CAVE. El sistema demostrarà la viabilitat i rendiment de la solució proposada i es faran tests inicials de validació per a l’escenari proposat pel projecte VESPA. El repte és aconseguir que un pacient en una CAVE, pugui comunicar-se amb el seu metge, que de manera remota, pot analitzar en temps real els seus moviments i reaccions en la realització de diverses proves del sistema cognitiu i motor. Aquest és el primer pas de cara a futures rèpliques del sistema a altres CAVEs i instal•lacions d’arreu d’Europa.

Facebook Twitter Twitter More...