Esdeveniment a Santander: Future Internet-PPP i FI-WARE Open Innovation Lab

En el marc de les accions del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) i de la Comissió Europea per al desenvolupament de la societat de la informació i el Futur d'Internet, està prevista la realització d'unes jornades adreçades a PIMES, emprenedors, Centres d’R+D, amb especial orientació a l'àmbit de les ciutats intel·ligents, per millorar el posicionament de les entitats espanyoles davant la pròxima crida de la PPP Futur d'Internet:

Les jornades consten de dos itineraris, un de caràcter estratègic i un altre en que es desenvolupen "hackatons tutoritzats". L'esdeveniment es desenvoluparà al Palau de la Magdalena de Santander entre els dies 16-18 d'octubre, amb el programa i detalls per a la seva participació que s'indiquen a l'enllaç http://fi-ware.tlmat-unican.es/.

Com a resultat de la participació en les jornades es pretén que els diferents actors de la cadena de valor relacionada amb la Internet del Futur estiguin millor posicionats de cara a la crida ja oberta i a les imminents del Programa Horizon 2020.

Cal que els interessats a participar, ja sigui com a presentació de demostracions o als hackathons es registrin no més tard del 26 de setembre ja que les estimacions en termes de necessitats de comunicacions, infraestructures addicionals i logística es realitzaran en base a aquests registres.

Les jornades estan organitzades per l'Ajuntament de Santander i la Universitat de Cantàbria, en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i altres agregats de Cantàbria Campus Internacional, comptant amb el suport de la Unió Europea, MINETUR i altres entitats com es descriu a la informació corresponent.

Facebook Twitter Twitter More...