HIPERMED rep el Premi de Plata en el Cèltic-Plus 2014

El Projecte HIPERMED rep a Monte-Carlo (Mònaco) el Premi de Plata en els Premis a l'Excel·lència Celtic-Plus 2014.

El 23 d'abril de 2014, la iniciativa europea de recerca impulsada per la indústria Celtic-Plus va decidir donar el Premi de Plata a l'Excel·lència al Projecte HIPERMED, durant el Celtic-Plus Event 2014 celebrat a Montecarlo (Mònaco), com a conseqüència dels resultats i l'impacte del projecte, en el qual i2CAT va jugar un paper molt destacable (coordinador tècnic). La rellevància i impacte en el mercat d'aquest projecte van ser considerats molt alts i el projecte va suposar la creació i millora de 12 productes. A més, en diversos països una gran quantitat d'usuaris comercials i centres sanitaris s'han interessat en adoptar alguns dels resultats del Projecte HIPERMED.

La base del Projecte HIPERMED és el fet que la disponibilitat dels sistemes de telemedicina d'alt rendiment ha estat durant molt de temps un objectiu per a la majoria d'hospitals universitaris i centres d'excel·lència. Aquest avanç tecnològic es considera un actiu fonamental per a les institucions amb interès en la difusió dels seus coneixements, i una manera de mantenir contínuament als seus professionals actualitzats sobre les tècniques més innovadores. D'altra banda, els serveis de segona opinió i activitats de col·laboració a distància entre diferents disciplines mèdiques poden també beneficiar-se d'aquestes solucions tecnològiques, no només en els països industrialitzats, on les comunicacions de xarxa estan garantides, sinó també en països en desenvolupament, on aquestes solucions poden ajudar a millorar l'accés als serveis especialitzats de salut.

Tenint en compte aquest escenari, diferents organitzacions de l'àmbit de les TIC i la salut (hospitals universitaris, centres de recerca i empreses del sector TIC, entre d'altres...) van decidir dur a terme el Projecte HIPERMED, l'objectiu del qual ha estat oferir una plataforma de telemedicina d'alt rendiment basada en una Arquitectura Orientada a Serveis, per a la prestació de serveis de comunicació, serveis de basats en SIP i serveis de xarxa a través d'Internet. Aquesta plataforma ofereix funcionalitats de tele -consulta, educació a distància i suport a la presa de decisions consensuada a través de programes de tractament, amb la possibilitat d'aplicar en qualsevol tipus d'unitat sanitària. A finals de 2013, el Projecte HIPERMED es va completar amb èxit amb el desenvolupament d'una plataforma integrada que ofereix diferents serveis d'alt rendiment relacionats amb la salut, testejat i validat tant en escenaris professional-professional , com a professional-pacient, i obert a la integració de serveis de tercers.

També és rellevant la col·laboració prestada durant l'esdeveniment entre HIPERMED i el projecte VISIONAIR (finançat pel 7é Programa Marc de la Unió Europea amb Acord de Subvenció nº 262044). Ambdós projectes van dur a terme demostracions basades en escenaris de HIPERMED, per demostrar els beneficis potencials dels productes desenvolupats pels socis del projecte.

Celtic - Plus és un clúster TIC EUREKA i part de la xarxa intergovernamental EUREKA, amb l'objectiu de definir, executar i finançar projectes d'investigació de forma pública i privada en l'àrea de les telecomunicacions, els nous mitjans de comunicació, l'Internet del futur i les aplicacions i serveis centrant-se en un nou paradigma "Smart Connected World" .

Partners d' HIPERMED: Espanya – Merkum Energética (Coordinador), Fundació i2CAT (Coordinador tècnic), Androme Ibérica, Other Side Mirror, IECISA, Planet Media. Suècia – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Borderlight. Polònia – Poznań Supercomputing and Networking Center. Turquia – Innova IT Solutions, Vestel Electronics. França – Université de Lorraine / Université Henri Poincaré Nancy, Vitec Multimedia.

Facebook Twitter Twitter More...