i2CAT fa realitat la xarxa FIBRE

i2CAT fa realitat la xarxa experimental intercontinental FIBRE

Iniciat l’any 2011, el projecte FIBRE ha dut a terme la posada en marxa d’una gran xarxa experimental intercontinental d’Internet del Futur, que permetrà tant a l’entorn acadèmic com industrial com d’usuaris avançats disposar d’un entorn apte per proposar, crear, desenvolupar i validar ràpidament les noves propostes d’aplicacions, serveis i dispositius d’Internet. Després de 38 mesos de treball, la plataforma intercontinental FIBRE, liderada per la Fundació i2CAT, és ja una realitat.

Aquesta nova xarxa experimental, heterogènia, escalable i oberta, combina tecnologies òptiques, wireless, cel·lulars o fixes tot interconnectant 13 illes, deu al Brasil i tres a Europa, a través de dues connexions intercontinentals: Sao Paulo – i2CAT i Sao Paulo – Universitat de Bristol (Regne Unit). D’aquesta manera, FIBRE permet connectar la plataforma europea FIRE, finançada per la Unió Europea i en la qual i2CAT hi participa aportant la seva pròpia plataforma experimental (pionera en tot l’Estat espanyol), amb la plataforma experimental del Brasil.

FIBRE aplica els principis de Xarxes Definides per Software (SDN), Virtualització i Federació sobre recursos de xarxa (enllaços òptics i elèctrics, commutadors, estacions, base, routers...) i recursos de còmput i emmagatzemament (servidors), que possibilita als investigadors i usuaris avançats triar, reservar i utilitzar sota demanda tot tipus de recursos per crear, durant el temps que calgui, el seu propi experiment de servei o aplicació. La virtualització permet l’ús compartit de recursos de forma òptima i la federació integra els recursos heterogenis sota un paraigües unificat. El control de la plataforma i de les illes es realitza amb diferents solucions (OCF, OMF, PROTOGENI), que actuen de forma federada oferint transparència d’ús als investigadors.

El projecte ha desenvolupat tres casos d’ús: un a l’entorn wireless, un altre de gestió de recursos òptics sota demanda i un tercer de transmissió de vídeo d’alta qualitat amb el control i transmissió de continguts audiovisuals de 4Kx4K de resolució.

Per a més informació:

Projecte FIBRE: www.fibre-ict.eu

Plataforma FIRE: www.ict-fire.eu

Plataforma i2CAT: www.i2cat.net/ca/area/infraestructura-i-serveis

Facebook Twitter Twitter More...