i2CAT, finalista de la BCN Open Challenge

La Fundació i2CAT és una de les entitats finalistes al concurs BCN Open Challenge, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i Citymart.com amb l’objectiu de donar resposta a sis reptes relacionats amb la transformació de l’espai públic i els serveis de la ciutat. En el cas de la plataforma d’i2CAT seleccionada, donaria resposta al segon repte, que busca una plataforma tecnològica capaç de promoure xarxes coordinades per evitar l’aïllament social de la tercera edat.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha detectat que l’aïllament i la soledat de la gent gran tenen efectes devastadors per a la seva salut i qualitat de vida, tant com per exemple fumar, i que en el cas de Barcelona i d’Europa, la tendència és a l’alça. Per aquest motiu, es promou la creació d’una plataforma que reforci les relacions entre les persones que donen suport a la gent gran, tant en l’àmbit més formal, com pot ser el sector de l’atenció i de la salut, com en el més informal, a través de la família, amics, veïns i voluntaris, de tal manera que es proporcioni una millor atenció i es redueixi aquest aïllament.

La solució proposada per i2CAT i que l’ha permès situar-se entre els finalistes, amb el nom de ConnectaBCN, es basa en una plataforma de codi obert multiplataforma amb funcionalitats de servei de comunicació, vídeo i veu, i amb prestacions de mitjans socials amb fotografia i emmagatzematge de vídeo, calendari per donar suport a les activitats diàries i gestionar cites, sistema d’alertes, emmagatzematge encriptat i segur de documents importants i dades personals, elements de seguiment de salut, i consells i formació en l'ús. Addicionalment, la plataforma permetrà afegir noves aplicacions i funcionalitats de tercers, per tal que pugui adaptar-se a necessitats futures de la ciutadania.

La Fundació ha desenvolupat també un model de negoci sostenible relacionat amb l’explotació de la plataforma i els serveis de valor, de forma que la inversió realitzada sigui recuperada per la ciutat de Barcelona.

BCN Open Challenge és una crida internacional a empreses i emprenedors perquè proposin solucions innovadores a sis reptes diferents per transformar l’espai públic i els serveis de la ciutat. Com a tret distintiu en comparació amb altres concursos, el BCN Open Challenge és un compromís directe per contractar les solucions escollides. Guanyadors de molts concursos urbans reben un premi o l’oportunitat de pilotar. Barcelona està trencant aquest motlle utilitzant la contractació pública per fomentar la innovació, l’esperit empresarial i el creixement de les petites i mitjanes empreses.

Facebook Twitter Twitter More...