i2CAT participa a la “Future Internet Assembly”, Dublín

 

Aquesta setmana passada Dublín va ser l'escenari de l’Assemblea de la Internet del Futur (FIA) 2013. El tema del FIA-Dublin va ser "La Internet del Futur (FI) accelera la innovació" i l'esdeveniment es va centrar en com la innovació i la recerca europea en FI donen suport a la competitivitat de la UE i com permetrà l’aparició d’una nova onada de tecnologies en la vigília de Horizon2020.

La FIA és una iniciativa impulsada per la comunitat investigadora amb el suport de més de 150 projectes d'investigació que han reconegut la necessitat d'enfortir les activitats europees sobre la Internet del Futur per mantenir la competitivitat europea en el mercat global. En particular, aquests projectes han identificat la urgent necessitat de redissenyar una part important de la Internet, amb un enfocament multidisciplinari ampli, per cobrir les ambicions tecnològiques, socials i empresarial Europees.

La Fundació i2CAT, com a entitat de referència en la recerca i innovació en l’àmbit d’Internet, va ser convidada a presentar diversos projectes de recerca d’àmbit internacional i participar en xerrades i workshops on es van tractar temes claus a tenir en compte per a la Internet del Futur des de diferents perspectives. Artur Serra, Director adjunt de la Fundació, va participar com a ponent a la sessió “The Creative Ring: Towards Connected Smart and Creative Cities and citizens”, organitzada en el marc del projecte SPECIFI. Sergi Figuerola, director d’Innovació i Tecnologia d’i2CAT, va assistir com a convidat a la sessió Envisioning Internet Futures

Diferents Àrees i Unitats de la Fundació van presentar projectes actius en l’àmbit de la Internet del Futur. L’Àrea de Xarxes i Aplicacions Distribuïdes (DANA), representada per Joan A. García-Espín, va presentar els projectes FIBRE, OFELIA i Fed4FIRE. La Unitat Audiovisual (UA), representada per Sergi Fernández, va presentar SPECIFI, eIeC i TV-RING.

Els projectes de la Fundació i2CAT presents a la FIA:

FIBRE és un projecte de col·laboració entre la Unió Europea dins el programa FP7 i el govern de Brasil a través del CNPq. A la FIA el projecte farà dues demostracions que mostraran la execució de dos experiments sobre la plataforma experimental d’Internet del Futur desplegada al projecte: migration over packtet-optical networks i RouteFlow.

OFELIA és un projecte emmarcat dins del Programa FP7 ICT de la Comissió Europea i té com a objectiu la creació d'una infraestructura d'experimentació basada en la tecnologia OpenFlow per ésser oferta a la comunitat investigadora. Al FIA el projecte OFELIA farà una demostració d'un cas d'ús basat en el desplegament de tecnologia Openflow sobre la seva infraestructura federada així com un workshop sobre dispositius òptics.

L'objectiu principal del projecte Fed4FIRE és la federació dels diferents projectes d’àmbit europeu de Future Internet Research and Experimentation (FIRE). A la FIA el projecte Fed4FIre farà una training workshop on explicaran les possibilitats d'aquesta infraestructura. 

SPECIFI és un projecte que promou l’ús de les infraestructures de la Internet del Futur per a la promoció de la cultura i la creativitat en el marc de les Smart Cities. L’objectiu final és posar en valor el patrimoni cultural i creatiu que es genera a les ciutats europees. En aquest projecte es duran a terme 3 pilots sobre l’Anella Creativa implicant a les ciutats de Kortrijk (Bèlgica), Trento (Itàlia) i Barcelona (Espanya). En aquests pilots i2CAT liderarà l’experimentació en l’ús del vídeo HD en temps real. A mode de demostració, durant el FIA Event es realitzarà una virtual performance entre Dublín i les tres ciutats implicades al projecte, amb artistes en cada una de les seus tocant de manera sincronitzada diverses peces musicals.

El projecte eIeC s’alinea amb SPECIFI i recolza el fet de fomentar la creació d’una Anella Cultural/Creativa Global. Aquesta iniciativa, basada en la primera Anella Cultural, serà presentada a Dublín, aprofitant les sinèrgies amb els altres projectes.

TV-RING té com a focus el potencial relacionat amb les Connected TV Platforms basades en HbbTV i els serveis que s’hi poden desplegar, aprofitant connexions a xarxes d’alta capacitat. El projecte realitzarà 3 pilots en nuclis regionals europeus, per desenvolupar i validar aplicacions usant nous formats multimèdia. Tota la cadena de valor del sector audiovisual es veurà representat en aquest projecte mitjançant la creació d’un Open Connected TV Forum, lloc destinat a la compartició d’idees i coneixements.

Per a més informació relacionada amb el FIA Event, podeu consultar la web oficial a través del següent link.

TWITTER FIA: https://twitter.com/FIA_Dublin

Facebook Twitter Twitter More...