i2CAT presenta diversos projectes de recerca d’Internet del Futur i 5G a l’EUCNC de París

La Fundació i2CAT tindrà una forta presència a la conferència europea EUCNC sobre xarxes i comunicacions que es celebrarà a París del 29 de juny al 2 de juliol i que enguany es centrarà en l’àmbit del 5G, tema en el qual i2CAT s’està posicionant com a entitat de referència a través de la participació a diversos projectes de recerca a nivell europeu.

En aquest sentit, durant la conferència es realitzarà la presentació oficial dels primers projectes europeus sota el programa 5G-PPP de la Comissió Europea. i2CAT hi participa en quatre dels 16 que es presenten inicialment (SESAME, CHARISMA, 5G-XHAUL i SONATA), liderant un d’ells, el CHARISMA. Eduard Escalona, director de l’Àrea de Xarxes i Aplicacions Distribuïdes d’i2CAT (DANA), serà l’encarregat de dur a terme la presentació d’aquest projecte durant el congrés, com a coordinador del mateix.

D’altra banda, en la línia de recerca de l’arquitectura de xarxes RINA, i2CAT serà present a l’estand del projecte PRISTINE, duent a terme durant tota la setmana demostracions de la implementació d’aquesta arquitectura d’Internet del Futur sobre la qual està treballant aquest projecte d’àmbit europeu, en un escenari de cloud descentralitzat.

Es tracta d’una nova arquitectura de xarxa que unifica les xarxes físiques i virtuals oferint una nova interfície a les aplicacions distribuïdes més senzilla i més potent. A RINA hi ha un sol tipus de capa, que es repeteix tants cops com sigui necessària (recursivitat), i els serveis de comunicació oferts per a cada capa es poden personalitzar mitjançant polítiques. Concretament, PRISTINE està creant un Software Development Kit (SDK) que permetrà desenvolupar i instanciar diverses polítiques de routing, autenticació, encriptació, etc., per tal d’optimitzar el funcionament de cada capa al seu entorn operacional.

El DANA també hi serà present a l’estand del projecte CONTENT (http://content-fp7.eu), realitzant demostracions del software de virtualització de recursos wired i wireless (TSON - WiFi - LTE) en les xarxes d’accés i metropolitanes. El software construït està basat en el framework Open Network as a Service , que lidera la Fundació i2CAT (http://www.opennaas.org).

Així mateix, a l’estand del projecte T-NOVA (www.t-nova.eu), amb presència d’i2CAT, les demos mostraran un sistema de gestió de serveis de xarxa basat en funcions virtualitzades. El projecte, que s’emmarca dins del concepte Network Functions Virtualization (NFV), té com a objectiu principal dissenyar i implementar una plataforma de gestió i orquestració de funcions virtuals sota demanda per tal d'automatitzar l’aprovisionament, la configuració i l'optimització de serveis de xarxa desplegats sobre infraestructures virtualitzades.

Durant la sessió de workshops de l’esdeveniment, Jordi Ferrer, responsable de projectes de l’àrea del DANA, participarà com a membre del projecte T-NOVA al workshop sobre Network Functions Virtualization, que es realitza el proper dilluns 29 de juny com a activitat paral•lela a la conferència.

A més del DANA, també la Unitat de Tecnologies Ubiqües de la Fundació (UITU) hi serà a l’esdeveniment, ja que un dels projectes 5G-PPP que s’hi presenten es treballarà des d’aquesta àrea. Es tracta del 5G-XHAUL, projecte en el que i2CAT hi participa com a coordinador tècnic i que tindrà com a objectiu el disseny de les xarxes de transport wireless i òptiques (xarxes que connecten una estació base amb els equips de l’operador) per a les futures xarxes 5G.

Aquesta àrea va participar recentment a l’IEEE International Conference on Communications (ICC), que va tenir lloc del 8 al 12 de juny a Londres i en la qual Daniel Camps, director de la UITU, va presentar l’article “SDN Wireless Backhauling for Small Cells”. L'article proposa una arquitectura que permet utilitzar el protocol OpenFlow per tal de controlar les polítiques d'enrutament  (o forwarding) en una xarxa de Small Cells, on les Small Cells estan connectades entre sí fent servir tecnologies sense fils. Aquesta tecnologia permetrà als operadors desplegar fàcilment Small Cells per tal d'augmentar la capacitat de les seves xarxes i, de manera molt senzilla i per mitjà de software, implementar nous serveis de connectivitat sobre aquestes xarxes.

Facebook Twitter Twitter More...