i2CAT recolza els emprenedors de la indústria creativa

La Fundació i2CAT participa a CreatiFI, projecte accelerador de l’adopció de les TIC entre les indústries creatives europees. Aquest projecte europeu ajudarà en el finançament d’emprenedors que vulguin tirar endavant projectes innovadors en l’àmbit de la Internet del Futur relacionats amb la indústria creativa. i2CAT, juntament amb la Direcció de Creativitat i Innovació de l’ICUB, col·laborarà amb la iniciativa gestionant conjuntament el node català.

Concretament, i2CAT lidera l’assessorament tecnològic en l’ús de les tecnologies del catàleg de FIWARE, també conegudes com a enablers. De manera complementària, i2CAT també donarà suport en la validació, gràcies a la seva experiència com a Living Lab, dels prototips més exitosos en territori català. 

CreatiFI pretén introduir tecnologies FI-PPP (iniciativa impulsada per la EC, on convergeixen entitats de caràcter públic i privat a nivell europeu per a la Internet del Futur)  a tots els racons de les indústries creatives, recolzant i accelerant entre 60 i 90 emprenedors en el desenvolupament d'eines i serveis per a les indústries creatives innovadores. Per aconseguir-ho, CreatiFI ha fet públic des de l’1 d’octubre la primera Open Call (d’un total de dues) per tal de finançar idees innovadores i creatives que facin ús del catàleg de tecnologies FIWARE.

Empreses, emprenedors, startups, dissenyadors, publicistes, programadors, productors audiovisuals, productors musicals, arquitectes, editors, experts en gaming i en videojoc, artistes i el sector creatiu en general estan cridats a presentar idees per a propostes innovadores que utilitzin les tecnologies de la Internet del Futur en aquesta primera Open Call. La primera fase posa sobre la taula 50.000€ de finançament per a desenvolupadors, PIMES i altres entitats que presentin un disseny (mock-up) de la seva idea acompanyat d’un pla de desenvolupament, que porti la idea a prototip en un horitzó temporal de vuit mesos. De la primera ronda de selecció s’escolliran un total de 30 idees en cadascun dels quatre HUBs (Catalunya, BeNeLux, països Nòrdics i Itàlia) que formen CreatiFI. Els escollits passaran a una segona fase de selecció on es presentaran en detall les idees davant un tribunal. D’aquestes, s’escolliran un total de 15, que rebran el finançament, així com un conjunt de serveis de suport (coaching, creació de xarxa de suport, etc.) per a un total de 60 iniciatives. A més, aquestes podran optar, a la segona fase, amb 100.000€ addicionals. L’Open Call 1 tancarà el termini per presentar propostes el proper 30 de novembre.

Per a més informació, podeu consultar la web del projecte, www.creatifi.eu. Per als interessats en participar a l’Open Call, podeu fer-ho aquí: http://www.creatifi.eu/open-calls.

Tots aquells que vulguin presentar la seva idea i tinguin algun dubte sobre el procediment, es poden adreçar als representants del HUB català mitjançant un correu electrònic a: [email protected].

Més informació a:

Facebook Twitter Twitter More...