i2CAT va executar un altre TNA

i2CAT va executar un altre TNA juntament amb Konic Theatre, HZT Berlín i Fraunhofer IPK

Gràcies al projecte Visionair i les seves accions transnacionals, Barcelona i Berlín s'han interconnectat per executar diversos experiments durant el mes de juny amb l’objectiu de portar les arts performatives a un nivell superior, incloent entorns d'alta immersió en la creació de continguts per a espectacles artístics. 

El projecte va estudiar i experimentar el desenvolupament de productes nous per a la cultura i les indústries de les arts performatives mitjançant l'ús de les infraestructures proporcionades pels socis de Visionair (i2CAT i Fraunhofer IPK). Aquest TNA va obrir noves formes d'experimentació i creació utilitzant avançats formats d'entorns visuals en el camp de la telemàtica i esdeveniments distribuïts. Les utilitats potencials dels resultats són molt riques des del punt de vista tècnic i també des del punt de vista artístic. El complex escenari que es proposa, obre nous experiments i condueix les performances virtuals cap a un nou horitzó de possibilitats, contribuint a trencar fronteres tecnològiques i conceptuals. 

Les principals qüestions tècniques plantejades durant el TNA van ser: 

  • Compatibilitat en la utilització d'una CAVE combinada amb UltraGrid. 
  • El comportament de la xarxa sota múltiples configuracions i la viabilitat del seu ús. 
  • Resultat de la realització a distància i el seu comportament. 
  • Rendiment de la CAVE mentre s'utilitza per a fins alternatius. 
  • Solucions provisionals per a la utilització del CAVE per a fins artístics amb més d'un usuari.


Els resultats de l'experiència seran presentats en un futur pròxim.

Facebook Twitter Twitter More...