Innovació i cooperació amb PIMES: la iniciativa Wider

La població europea està envellint, i la tendència a l'envelliment presenta nombrosos canvis i reptes socials, per als quals es necessiten solucions adequades. La Unió Europea, a través del Programa MED i el suport local d'ACCIÓ, cofinança el projecte WIDER (Green groWing SMEs: Innovation and Development in the energy sector in mEd aRea) amb l'objectiu de fer front a la tendència a l'envelliment i els canvis socials i desafiaments que es presenten, mitjançant una estratègia innovadora. Concretament, el seu objectiu és millorar l'estil de vida dels clients d'edat avançada ajudant-los a utilitzar l'energia millor i de forma més neta.

La Fundació i2CAT, tenint en compte la seva experiència en el camp de la innovació, les tecnologies i l'assistència sanitària, va decidir participar en aquesta iniciativa a través d'activitats específiques proposades dins el projecte WIDER, amb l'objectiu de millorar i compartir coneixements en matèria d'innovació, oportunitats de mercat i nous productes de PIMES, al llarg de tota la cadena de subministrament d’habitatges eco-intel·ligents perquè el sector de persones gran puguin viure de forma independent. Per tot això, es van presentar dues propostes a l'última convocatòria WIDER, en col·laboració amb dues Pimes: Atlantis IT i Eurogestión y Salud, i totes dues van ser acceptades pel soci local del consorci WIDER, que en aquest cas va ser l'Agència Catalana per a la Competitivitat Empresarial, ACCIÓ.

Atlantis IT, establerta el 2014, està formada per professionals amb àmplia experiència en el camp de les solucions de localització per GPS, focalitzada principalment en el mercat de serveis professionals que ofereixen solucions de gestió de flotes per a clients com Aigües de Barcelona, Securitas i CIRSA. Actualment estan planejant expandir l'abast de les solucions de seguiment, introduint funcionalitats innovadores, proporcionant nous serveis personals basats en rastrejadors personals, que contribuiran a millorar la qualitat de vida i la seguretat dels adults més grans durant tot el procés d'envelliment.

La proposta presentada amb Atlantis IT té com a objectiu desenvolupar un sistema per millorar l'autonomia de la gent gran. Aquest sistema es compon d'un dispositiu portàtil per al pacient, una aplicació mòbil per al familiar o cuidador i un servidor per a la comunicació entre dispositius i una capa intel·ligent per respondre a les alarmes. Aquest nou servei pretén reduir els viatges de supervisió dels familiars, sobretot aquells que viuen lluny dels seus ancians, i per tant, reduir així l'impacte negatiu sobre el medi ambient derivats de la utilització de mitjans de transport, a causa de la reducció de CO2.

Eurogestión y Salud, fundada el 2012, és una PIME focalitzada en la regió de Catalunya, que pretén proporcionar un servei d'atenció primària. En l'actualitat col·labora amb la seguretat social, les mútues d'assegurances, grups d'assegurances de viatges internacionals i altres institucions privades que necessiten assistència sanitària per als seus empleats o per oferir als seus clients. L'empresa compta amb la col·laboració de 95 metges, 42 infermeres i 2 psicòlegs, que ofereixen serveis relacionats amb els programes de salut, tant crònics com pal·liatius, com altres serveis d'atenció mèdica d'infermeria. 

En aquest cas, la proposta presentada té com a objectiu desenvolupar una eina de software enfocada a la gent gran, els cuidadors i infermeres durant el tractament de ferides a domicili. Aquesta eina es basa en una plataforma mòbil de mà que oferirà una sèrie de serveis per potenciar l'auto-cura de les ferides, els bons hàbits saludables per a gent gran, així com per millorar la comunicació entre les xarxes d'atenció al pacient. L'impacte esperat està relacionat amb la reducció potencial dels desplaçaments, i la l'eficiència dels serveis sanitaris.

Facebook Twitter Twitter More...