L’Alemanya de la Industrie 4.0

El passat dia 18 de maig una delegació de representants de la Generalitat i d’i2cat va visitar Stuttgart, Amberg i Berlín. L’objectiu va ser veure de prop alguns projectes significatius en el camp de l’anomenada Industrie 4.0. i donar a conèixer la nova estratègia SmartCat. Durant tot l’any 2015, Catalunya lidera el tema de les Smart Regions en el marc dels Quatre Motors d’Europa, i l’”smart industry” és una part consubstancial d’aquesta estratègia.

Si una idea ens ha quedat clara com a resum de tot el viatge és que Alemanya, des dels seus centres de recerca i innovació fins a les PIMES o els governs regionals o locals, estan tots d’acord que estem davant un repte estratègic: la convergència de les TIC amb la indústria.

El director del Virtual Dimension Center de Fellbach, Christoph Runde, ens va explicar com les tecnologies de “virtual engineering”, de simulació i de realitat virtual seran capaces de crear les “digital twins” o models virtuals d’empreses bessones, on poder simular els processos de la fàbrica del futur. Aquest centre de transferència creat per la regió de Stuttgart reagrupa més de 80 empreses especialitzades en aquestes tecnologies i va mostrar el seu interès a col•laborar amb l’Anella Industrial i el Centre de Visió per Computador.

El Sr. Claus Mayer i Michael Gerner, del govern de Baden Württemberg, van descriure la BW Allianz Industrie 4.0, recentment constituïda i que reagrupa -sota la direcció del Ministre d’Economia del Land- les principals empreses i centres de recerca i innovació  regionals. El seu objectiu prioritari és que la convergència de les TIC i la indústria arribi al teixit de PIMES, molt fort a aquest Land. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Puigneró, va introduir l’estratègia SMARTCAT del govern català, que va ser acompanyada per una introducció a l’Anella Industrial 4.0 per part meva, com a representant de l’i2Cat. Finalment, Klaus Funk, director del clúster de microelectrònica Microtec-Suedwest, va insistir en què l’Industrie 4.0 es basa en una tasca d’integració en una plataforma comú, i que havien començat pels tres clústers digitals de la regió: Bwcon, Microtech i VDC. També va explicar com, amb el projecte de “Virtual Fort Knox”, un repositori segur a prova de hackers, intentaven reduir la resistència de les PIMES a compartir les seves dades.

El dia 20 la delegació es va traslladar a Amberg, prop de Nuremberg, per visitar la factoria de Siemens. Acompanyats per Josep M. Piqué i David Ramos de Siemens de Cornellà, ens van presentar el que es considera l’exemple més avançat a Alemanya de fàbrica automatitzada. Amb 4.500 treballadors, la fàbrica produeix els PLC (Programmable Logic Controler) líders en el món:  la família SIMATIC. El que ha fet Siemens a Amberg és generar una fàbrica de PLCs controlada a la vegada per un sistema de PLCs de forma integral. Siemens està començant a desplegar en aquesta factoria la seva estratègia d’Industrie 4.0., basada  en el “Digital Enterprise Software Suite”, un programari que permet generar una plataforma de col•laboració que facilita la gestió de la resta de processos industrials.

Finalment, a Berlín vam poder conèixer els plans de la capital d’Alemanya per convertir-se en la “Silicon Valley d’Europa”. Anja Sabanovic, cap de la divisió d’Indústria del govern de Berlín, ens va explicar com la ciutat fa dos anys es va decidir per la  reindustrialització de la capital, seguint el model de la Industrie 4.0 i com, a diferència d’altres regions, a Berlín el lideratge d’aquesta estratègia es volia posar en mans de les startups. Britta Havemann, del Senat de Berlín, ens va explicar que a la vegada aquest procés estava combinat amb una estratègia d’Smart City Berlin, una aproximació que veiem per primera vegada a Alemanya. Finalment Anne-Caroline Erbstösser, del TSB, un centre d’innovació de la ciutat de Berlín, ens va explicar la necessitat de generar projectes d’innovació amb suport ciutadà.

En resum, no només Alemanya està alineada en conjunt sota l’estratègia d’Industrie 4.0; tenen clar que aquesta estratègia es basa en la convergència de TIC i indústria, donada la competència de les empreses americanes i asiàtiques en aquest àmbit. Finalment, a la capital del país líder econòmic d’Europa, saben que l’smart industry ha d’anar lligada a una estratègia d’smart city amb un ampli suport de la ciutadania, per evitar errors com el de l’aeroport de Tempelhof, on l’anterior alcalde va ser derrotat en un referèndum al no haver convençut els seus ciutadans del seu projecte urbanístic.

Qué fer a Catalunya? La proposta que i2cat fa ara a tota la indústria i el govern de la Generalitat és apostar per l’Anella Industrial 4.0, redissenyant l’antiga Anella Industrial  com un veritable col•laboratori. 

La filosofía que inspira aquesta proposta és la virtualització i la federació. La Fundació i2cat fa anys que participa en projectes internacionals per generar una Internet basada en els usuaris. Projectes com el User Controlled Lambda Paths amb CANARIE o més recentment projectes europeus de SDN, Software Defined Networks o el projecte FIBRE entre Europea i Brasil es basen en els principis d’Internet: posar la intel•ligència en els extrems de la xarxa, en els usuaris. 

Ara tenim l’oportunitat de generar amb l’Anella Industrial 4.0 un nou entorn de col•laboració on els usuaris dels diferents sectors industrials codissenyin amb els proveïdors de serveis digitals i els centres de recerca i innovació les solucions de la indústria del segle XXI. 

Facebook Twitter Twitter More...