La Fundació i2CAT crearà un laboratori ciutadà de dades obertes en el projecte Open4Citizens

El passat mes de gener del 2016 va iniciar-se el projecte Open4Citizens, una iniciativa que pretén posar el potencial de les dades obertes a l’abast dels ciutadans. Aquest projecte, finançat pel programa H2020 de la Comissió Europea, dissenyarà un model de laboratori ciutadà on els diferents agents podran co-crear solucions basades en dades obertes a diversos problemes urbans.  El model de laboratori ciutadà rebrà el nom d’OpenData Lab, i es pilotarà simultàniament a cinc ciutats europees: Barcelona (Catalunya), Milà (Itàlia), Rotterdam (Països Baixos), Karlstad (Suècia), i Copenhague (Dinamarca).

 

El Barcelona OpenDataLab neix amb la vocació de resoldre un problema existent en l’àmbit de les dades obertes. Per una banda, les administracions públiques porten uns quants anys obrint un gran volum de dades, sota iniciatives de “open data” i transparència. Aquestes dades, però, s’ofereixen en gran diversitat de formats i a través de canals que no faciliten la seva reutilització. Per l’altra, la ciutadania disposa de molt poques eines per a fer un ús efectiu de les dades obertes, i té un gran desconeixement sobre el seu potencial per a resoldre problemes de la seva vida quotidiana en àmbits com la mobilitat, la convivència, la salut o la cultura, por exemple. El Barcelona OpenDataLab pretén adreçar aquest problema, i dinamitzar les comunitats locals per a que puguin trobar solucions innovadores basades en la reutilització de dades obertes. El llançament del pilot del Barcelona OpenDataLab es preveu per al setembre del 2016, amb una activitat de co-creació adreçada als ciutadans que donarà el tret de sortida a les activitats del laboratori.

 

La Fundació i2cat participarà en aquest projecte amb les seves unitats de Living Labs i eHealth, que exploraran temes relacionats amb l’habitabilitat de les ciutats i la millora de les condicions de vida dels ciutadans. Els ciutadans tindran a la seva disposició un conjunt de dinàmiques, espais i tecnologies que els permetran explorar les seves pròpies solucions basades en l’ús de les dades obertes per aportar valor social en aquests àmbits. A part de gestionar el Barcelona OpenDataLab, la Fundació també tindrà un rol de lideratge en l’anàlisi i la reflexió al voltant de les experiències en les cinc ciutats participants en el projecte.

 

Podeu trobar més informació sobre el projecte Open4Citizens a la web http://www.open4citizens.eu/

 

Facebook Twitter Twitter More...