La Fundació i2cat impulsa “Augmented Heritage”, una nova plataforma internacional on convergeixen les últimes tecnologies de realitat augmentada i el patrimoni.

AugmentedHeritage és un punt de trobada entre les últimes tecnologies i el patrimoni. Durant els últims anys hem vist exitoses experiències d’aplicació de tecnologies innovadores com la realitat virtual i la realitat augmentada en múltiples sectors (indústria, màrqueting, salut, etc.). La Fundació i2CAT aposta per explorar també els seus valuosos resultats en àrees com el patrimoni, la creativitat i el turisme. Segons ha expressat Sergi Fernández, Director de la Unitat Audiovisual d’i2CAT, "Creiem en el gran potencial de la Realitat Augmentada (AR), la realitat virtual (VR) i altres tecnologies innovadores aplicades al patrimoni".

Els avenços tècnics permeten millorar la qualitat de l'experiència dels usuaris en relació al patrimoni; contribuir a la millora de les tècniques de conservació i restauració, i oferir noves narratives i perspectives en àrees com la recerca, l'entreteniment, l'educació i el turisme. La nova plataforma AugmentedHeritage oferirà una visió de l'estat de l’art en aquests àmbits, presentant tant les tecnologies disponibles com exemples de la seva aplicació en el patrimoni i l’art.

AugmentedHeritage.net és la nova plataforma web on els professionals dels sectors implicats podran estar al dia de les darreres notícies, esdeveniments i calls for papers alineats amb la temàtica d’AugmentedHeritage. S'ha prestat especial atenció a les empreses privades i als centres de recerca. En aquest sentit, la plataforma inclou la secció market place, on totes les organitzacions tant de l’àmbit tecnològic com de desenvolupament de solucions i continguts, poden tenir-hi visibilitat i interactuar amb altres professionals.

Facilitar la interacció entre els professionals dels sectors tecnològics, del patrimoni i el turisme és un dels objectius d’AugmentedHeritage i la seva xarxa. Experts tècnics, gestors del patrimoni, professionals del turisme, amants del patrimoni i dels museus.... Es convida tots els ciutadans apassionats per AugmentedHeritage a unir-se a la xarxa i compartir experiències, notícies, projectes, etc.

AugmentedHeritage ha estat creat en el marc de International Augmented Med (I AM), un projecte de cooperació internacional finançat per la Unió Europea amb l'objectiu de reunir experts tècnics en multimèdia i tecnologies interactives i promotors del turisme i el patrimoni. Durant el període 2012-2015, els socis de 7 països mediterranis han estat treballant conjuntament per millorar espais de patrimoni natural i cultural com a llocs turístics a través de la innovació tecnològica. Les iniciatives han utilitzat aplicacions multimèdia avançades (especialment les tècniques de "realitat augmentada"), incloent tècniques interactives d'última generació.

Per a més informació, consulteu els següents enllaços:

Interessat en contribuir a AugmentedHeritage? Podem publicar informació sobre la seva empresa, projectes, notícies, esdeveniments, tecnologies, etc. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de [email protected] i estarem encantats de comptar amb la seva col·laboració. 

Facebook Twitter Twitter More...