Obertura de l’Open Call del projecte FI Content 2

Les tres plataformes del projecte FI Content 2 (Smart Connected TV, Smart City Guide i Pervasive Gaming) es posen a disposició d’empreses que vulguin aportar propostes que complementin i enriqueixin les activitats realitzades pels socis, amb l’objectiu d’incorporar nous membres al consorci

FI Content ha obert una Open Call dirigida a empreses, especialment PIMES, interessades en aportar solucions que desenvolupin i complementin almenys una de les tres plataformes que s'estan desenvolupant i implementat en els diferents pilots pels socis del projecte. La Fundació i2CAT està liderant a Barcelona el testeig d’aplicacions relacionades amb Smart City Guide i Pervasive Gaming.

Els interessats en participar podran presentar propostes en les quals es reflecteixin tant nous experiments (per exemple, mitjançant l'extensió de la prova cap a nous grups socioculturals com nens o gent gran) com afegir millores significatives en experimentacions existents (per exemple, millorant l'experiència de l'usuari o el testeig en escenaris avançats per a l'orientació i la personalització de publicitat), així com subministrar noves funcions o característiques que es podrien aconseguir mitjançant el desenvolupament i la integració de nous mòduls tecnològics o amb la interconnexió d'una o diverses plataformes de continguts FI amb altres sistemes.

L’Open Call compta amb un pressupost d’1,35M d’euros i tancarà el proper 8 de gener de 2014 a les 17h (hora de Brussel·les). La informació necessària per a aquells que esteu interessats en participar-hi la podeu trobar al següent link: http://mediafi.org/open-call/. El projecte compta amb el finançament de la FI-PPP, uns dels programes emblemàtics de la Comissió Europea per a la construcció de la Internet del futur.

Per a més informació sobre l’Open Call, es pot contactar enviant un correu a [email protected].

La Fundació i2CAT, com a representant nacional del projecte i responsable del pilot a Barcelona, durà a terme el proper dia 21 de Novembre una jornada informativa. Si desitgeu accedir a més informació i participar a la jornada podeu clicar al següent link.

Facebook Twitter Twitter More...