Oportunitats de finançament i taller formatiu en tecnologies de media i continguts

FIWARE “Media & Content” open day 

La jornada serà el 6 de març i acollirà presentacions sobre oportunitats de finançament, demostracions i un taller formatiu sobre les tecnologies FIcontent i FIWARE 

El pròxim 6 de març es durà a terme el FIWARE Media & Content Open Day al Disseny Hub Barcelona Building. L’objectiu principal serà explicar les possibilitats de finançament que ofereixen les acceleradores FIWARE, dotades amb més de 80 milions d’euros per finançar PIMEs, emprenedors i desenvolupadors, així com donar a conèixer i oferir formació sobre FIContent i FIWARE. La jornada està organitzada pel projecte FIContent, conjuntament amb la Fundació i2CAT i la Direcció de Creativitat i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Aquestes sessions representen una gran oportunitat perquè PIMES, emprenedors i desenvolupadors participin a les convocatòries de finançament de les acceleradores FIWARE, que subvencionen projectes que utilitzin les tecnologies proporcionades per FIcontent i FIWARE. A l’acte hi seran presents les següents acceleradores FIWARE: CreatiFI, FIC3, EuropeanPioneers, IMpaCT, FABulous. Aquestes explicaran els detalls i objectius de les properes Open Calls 2015 orientades a les industries creatives.

La jornada és una gran ocasió per a la comunitat tecnològica, ja que podrà conèixer i aprofundir en com fer ús de les tecnologies Media i de Continguts de FIcontent i FIWARE,  així com rebre una formació per part de les empreses i universitats que han desenvolupat aquestes tecnologies. Aquestes sessions també serviran per a ampliar l’horitzó de possibilitats dels participants a la nova edició  de l’Apps&Cultura 2015, que enguany impulsarà l’ús de les tecnologies FIWARE en el desenvolupament d’aplicacions.

La jornada ofereix diverses sessions formatives, dirigides pels propis desenvolupadors de FIcontent,  estructurades sobre tres plataformes tecnològiques:

 • Social connected TV: serveis per a dispositius connectats que complementen l'experiència de la televisió i que es poden utilitzar en altres escenaris
 • Smart city service: conjunt de tecnologies que permeten generar, compartir i combinar continguts que ofereixin nous serveis i experiències de mobilitat per a les ciutats
 • Pervasive gaming: plataforma que combina les innovacions d’Internet i la realitat augmentada per crear entorns immersius i noves experiències de joc

La jornada arrencarà a les 10h i s’allargarà fins a les 15h i serà gratuïta i oberta a tothom, prèvia inscripció. 

REGISTRAR-SE AQUÍ

Agenda (Descarrega):

Location of the event:

Design Museum Building (DHUB) - Museu del Disseny de Barcelona (Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38; Barcelona)

 

Agenda:

Time

Auditorium
(main space)

10:00 – 10:15

Registration

Registration desk in Floor -1 (Àvila street)

10:15 – 10:30

Welcome session

10:30 – 12:00

FI-PPP Accelerators presentations

CreatiFIFIC3EuropeanPioneersIMpaCTFABulous

12:00 – 12:15

 

Break

 

 

Room 1
(Social Connected TV space)

Room 2
(Smart City Services space)

Room 3
(Pervasive Games space)

12:15 – 13:30

Social Connected TV training sessions

Smart City Guides training sessions

Pervasive Gaming training sessions

13:30 – 14:30

Social Connected TV demos and Q&A with SE owners

Smart City Guides demos and Q&A with SE owners

Pervasive Gaming demos and Q&A with SE owners

14:30

End of day

The accelerators projects will be represented by:

 • Ingrid WILLEMS (iMinds – CreatiFI)
 • Carmen MAC WILLIAMS (Grassroots – FI-C3)
 • Laura Kohler (EIH - EuropeanPioneers)
 • Marcelo Royán (ISDI - IMpaCT)
 • Francisco Buján (CARSA - FABulous)

The training sessions will be conducted by the following representatives of FIContent 2:

- Social Connected TV training sessions

 • Martin GORDON (RBB)
 • Robert SEELIGER (Fraunhofer FOKUS)
 • Peter MURYSKHIN (Fraunhofer IAIS)
 • Ralf NEUDEL (IRT)

- Smart City Guide training sessions

 • Loïc ORTOLA (eBiz)
 • Olivier DUVOID (eBiz)
 • Milenko TOSIC (LCI)
 • Benjamin MOLINA (UPV)
 • Alberto ROMEU (PRODEVELOP)
 • David THOUMAS (ODS)
 • Martin LASAK (Fraunhofer FOKUS)
 • Miggi ZWICKLBAUER (Fraunhofer FOKUS)
 • Roland WESTERMAIER (Pixelpark)

- Pervasive Gaming training sessions

 • Marcel LANCELLE (ETHZ)
 • Stefan LEMME (DFKI)
 • Stéphane MAGNENAT (Disney Research)
 • Fabio TESSER (Mivoq)
 • Giulio Paci (MIVOQ)

Note: All sessions will be held in English

Organitzat per:

Amb el suport de:

Facebook Twitter Twitter More...