Primer taller dins del marc del projecte RICHES

La Fundació i2CAT organitza, en col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el primer taller dins del marc del projecte RICHES, que tindrà lloc a Barcelona el 13 de maig 

El taller, que se celebrarà el 13 de maig al Campus Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)  servirà per establir les bases de la investigació de les diferents àrees de recerca del projecte RICHES. Com a resultat, el taller establirà un acord inicial de definicions bàsiques i els marcs conceptuals que delinearan el projecte, basat en la investigació i estudi del context del canvi i el paper del patrimoni cultural en el desenvolupament econòmic i social a Europa. Els diferents partners del projecte, professionals internacionals (figures clau pel desenvolupament del patrimoni cultural) estan convidats a participar i contribuir en la definició de la taxonomia i els conceptes entorn del Projecte RICHES. 

RICHES (Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society) és un projecte de recerca que parteix i gravita al voltant d’un canvi; sobre com l'arribada de les tecnologies digitals està exigint una transformació, oferint als ciutadans de la Unió Europea una gran oportunitat d'utilitzar el seu patrimoni cultural com una eina per al desenvolupament social i econòmic. Atès que les tecnologies digitals impregnen tota la societat, estem obligats a repensar la manera com actuem i ens fem preguntes: com les institucions que allotgen, preserven el patrimoni cultural poden renovar-se i reinventar-se a si mateixes? Com una societat cada vegada més diversa hauria d'utilitzar el nostre patrimoni cultural? Com pot el ciutadà de la UE, sol o com a part d'una comunitat, tenir un paper co-creatiu vital? Quines són les limitacions de les noves tecnologies en la representació i promoció del patrimoni cultural? Com pot el patrimoni cultural ser una força en la nova economia de la UE?

Amb aquest seminari pràctic, i2CAT i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) uneixen forces per reduir les distàncies entre la situació de canvi en la qual el patrimoni cultural es reinventa, la comunitat acadèmica (professors i investigadors) i l’alumnat (la nova generació de gestors culturals de tot el món). A més, el taller esdevé una oportunitat única per difondre i promoure el projecte RICHES entre investigadors, educadors, científics, professionals de la indústria, responsables polítics, i les noves estratègies i àmbits de la investigació que es desenvolupen en el context europeu.

El taller permetrà a tots els participants: 

  • Elaborar i acordar una taxonomia de termes i definicions que donaran suport a la investigació del projecte. 
  • Compartir coneixements i enriquir el debat a través d’una xarxa que representa un interès comú i els seus grups comunitaris. 
  • Desenvolupar un marc de comprensió dels drets d'autor i les lleis de drets de propietat intel·lectual pel que fa al patrimoni cultural en la pràctica digital.


El taller s’adreça a:

  • Ministeris culturals dels Estats membres de la Unió Europea dins i fora del projecte 
  • Les autoritats regionals, nacionals i estatals 
  • Organitzacions del patrimoni cultural 
  • Experts, investigadors i estudiants, administracions públiques dins dels camps de les Arts, Humanitats i Ciències Socials. 
  • Les PYME que treballen en l'economia cultural digital 
  • Les associacions i organitzacions que s'ocupen de les indústries creatives 
  • Ciutadania


El programa del taller serà publicat properament. 

Per a més informació, visiteu la web del projecte.

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del Seventh Framework Programme  de la Unió Europea per accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració en virtut de l’acord de subvenció nº 612789

Facebook Twitter Twitter More...