SDN OPEN CONTRAIL EVENT HACKATHON

El passat 15 de desembre es va fer entrega del premi del SDN Open Contrail hackathon. I2CAT i Juniper han col·laborat per donar a conèixer i introduir als alumnes de la universitat les tecnologies emergents de les Xarxes Definides per Software i fer que coneguin millor la seva importància i aplicacions.

Ens trobem en una època on centres de recerca i grans empreses dels sectors de les tecnologies de la informació parlen de les prometedores Xarxes Definides per Software (SDN), destinades a revolucionar el funcionament de les tecnologies de la informació (TIC).

La iniciativa que ha pivotat entorn les SDN i amb la qual les persones han pogut aprendre a crear xarxes de serveis.

Una primera fase de la mateixa va consistir en un workshop en el qual es va fer una introducció a SDN detallant la seva importància a nivell internacional i aplicacions d'aquest model disruptiu i innovador.

En una segona fase, una hackathon durant la qual els participants del workshop van tenir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits amb llibertat de desenvolupar les seves pròpies solucions basades en OpenContrail.

El premi: 3000$ en metàl·lic o bé un ticket per al Immagine Express va estar molt disputat fins a l’últim moment principalment entre els equips LSDN integrat per estudiants del Campus LaSalle Barcelona i l’equip Sandbox 6 d’estudiants de l’Escola Superior de Telecomunicacions i Aeroespacial de la UPC.

L’equip guanyador està integrat per estudiants de grau i màster de l’Eetac: Sergio Aguilar Romero, Rafael Montero Herrera, David José Quiroz Martiña, Luis Alonso Villatoro Quiroz.


La virtualització i la tecnologia en el núvol ja s’han fet camí àmpliament, i han transformat la forma que aprovisionem el món de la informática, la computació i l'emmagatzematge. Tot aixó ha fet possible una rápida evolució de les SDN, inicialment pensades pel món académic però que ràpidament han evolucionat i madurat per expandir-se cap a la resta dels sectors. Tot i així, tenim encara una xarxa que és molt rígida, inflexible i limitada.

SDN presenta la possibilitat de separar el pla de dades del pla de control en els equips de xarxa. D’aquesta manera es pot centralitzar el pla de control donant la oportunitat de controlar una sèrie d’equips de manera flexible i abstreta de configuracions específiques. Aquest enfocament suposa un canvi radical en l'agilitat, que premetrà respondre a les demandes del mercat en molt poc temps. Així doncs, contribueix a reduir els terminis d'aprovisionament de setmanes a minuts.

A més, gràcies al SDN, hi ha hagut una sinèrgia amb concepte de crear funcions virtuals de xarxa (NFV). On bàsicament, es poden encadenar una série de funcions de xarxa en segons, sense necessitat de aplicar noves configuacions manuals a la xarxa i per tant reduïnt els costos d’operació.

i2CAT, fruit de les col·laboracions i projectes de recerca i innovació amb empreses i altres entitats a nivell internacional, ha desenvolupat una experiència i coneixement en aquest àmbit que ara vol obrir i posar a l'abast dels estudiants.

Per aquest motiu, s’ha organitzat una iniciativa que ha pivotat entorn les SDN i amb la qual les persones han pogut aprendre a crear xarxes de serveis.

Una primera fase de la mateixa va consitir en un workshop en el qual es va fer una introducció a SDN detallant la seva importància a nivell internacional i aplicacions d'aquest model disruptiu i  innovador.

El workshop també va constar d'una “proof of concept” basada en OpenContrail: Una avançada eina SDN en NFV en la qual es poden desplegar serveis de xarxa de manera àgil i amb un sol clic.

En una segona fase, una hackathon durant la qual els participants del workshop van tenir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits amb llibertat de desenvolupar les seves pròpies solucions basades en OpenContrail.

Amb aquesta iniciativa s’han escurçat distàncies i apropat el món de la innovació i la recerca als participants, les persones que actualment estan format-se i seran els futurs professionals. L’objectiu és fer-los partíceps de les iniciatives més significatives que s'estan duent a terme dins la nostra entitat en col·laboració amb centres de recerca, empreses, universitats i usuaris en aplicacions, serveis i arquitectures d'Internet.

Aquesta iniciativa a aportat un valor afegit a la formació acadèmica dels estudiants complementant-la amb l'aprenentage d'aquestes eines punteres i innovadores.

i2CAT és conscient que la Internet del coneixement i creativitat és el nou repte a afrontar.Per aquest motiu treballa per un Món Smart, concebut com un colaboratori basat en la generació de noves tecnologies i sistemes intel·ligents connectats. És a dir: Una plataforma que, a través de la co-creació i la cooperació entre màquines, persones i entorn, generi un futur Smart i sostenible.

Facebook Twitter Twitter More...