OFERTIE

OpenFlow Experiment in Real-Time Internet Edutainment

Informacio

Descripció

OFERTIE és un projecte finançat per la Comunitat Europea que consisteix en estendre la gestió dels SLAs i la implementació d’interfícies d’aplicació per tal d’integrar sistemes d’aplicacions online interactives (ROIA, per les sigles en anglès) en temps real amb xarxes de transport basades en OpenFlow. La Fundació i2CAT proveirà la seva illa de la plataforma experimental d’OFELIA i implementarà la capa de control de xarxa basat en extensions per a la plataforma OpenNaaS, que suportarà controladors d’OpenFlow. El projecte utilitzarà un sistema avançat de gestió d’SLAs, que treballarà conjuntament amb un sistema de monitorització de xarxa per garantir la qualitat de servei requerida per les aplicacions ROIA i els usuaris finals. El projecte preveu realitzar experiments per establir la viabilitat d’utilitzar xarxes programables i de suportar les solucions tecnològiques adients.

Durant el 2012, el projecte va començar la definició dels models de negoci actuals i els nous models que podran aparèixer gràcies a les solucions proposades basades en OpenFlow, incloent els diferents actors involucrats en l’àmbit d’aplicacions en línia interactives en temps real. Això portarà a la identificació dels requeriments funcionals i tècnics necessaris per al desenvolupament de les interfícies i sistemes de control i gestió de xarxa.

Innovació

OFERTIE proposa i desenvolupa mecanismes de control de xarxa basats en tecnologies SDN i, en particular, OpenFlow per proveir qualitat de servei sota demanda a aplicacions que necessiten canvis dinàmics dels requeriments de xarxa.

Beneficis
  • Nous paradigmes d’ús d’infraestructures híbrides pel que fa a diversitat de fabricants, per poder gestionar-les de manera homogènia.
  • Models de negoci nous, basats en una major flexibilitat en el proveïment de serveis de xarxa entre els diferents actors que intervenen en els serveis en línia interactius en temps real.
Entitats
  • University of Southampton (coordinador)
  • University of Münster
  • i2CAT
  • Spinor
  • Turk Telecom
  • Interoute
Àrea: 
Duració: 
10/2012 a 09/2014
Finançament: 
European project FP7
Pressupost: 
1.307.944 €
Coordinador: