Administració

Administració

Informacio

Definició

L'equip d'Administració d'i2CAT està format per Sonia Beltrán, que és la responsable de les activitats d'administració interna i secretaria de Direcció, i per Rocío Segura, que s'encarrega de la gestió econòmica de la Fundació.

A més el Departament d'Administració assumeix les tasques de programar, organitzar i controlar els recursos humans, financers i materials, així com els serveis generals que Direcció necessita per al desenvolupament de les seves funcions.

Activitats

Des del Departament d'Administració es coordinen les següents activitats:

  • Gestió econòmica i financera
  • Gestió de Recursos Humans
  • Gestió de compres i proveïdors
  • Gestió documental
  • Comunicació i Difusió
  • Suport a serveis generals