RICHES

Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

Informacio

Descripció

RICHES (Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society) és un projecte de recerca que parteix i gravita al voltant d’un canvi; sobre com l'arribada de les tecnologies digitals està exigint una transformació, oferint als ciutadans de la Unió Europea una gran oportunitat d'utilitzar el seu patrimoni cultural com una eina per al desenvolupament social i econòmic. Atès que les tecnologies digitals impregnen tota la societat, estem obligats a repensar la manera com actuem i ens fem preguntes: com les institucions que allotgen, preserven el patrimoni cultural poden renovar-se i reinventar-se a si mateixes? Com una societat cada vegada més diversa hauria d'utilitzar el nostre patrimoni cultural? Com pot el ciutadà de la UE, sol o com a part d'una comunitat, tenir un paper co-creatiu vital? Quines són les limitacions de les noves tecnologies en la representació i promoció del patrimoni cultural? Com pot el patrimoni cultural ser una força en la nova economia de la UE?

RICHES buscarà resposta a aquestes preguntes reunint un equip multidisciplinari representat per 10 socis de 6 països de la UE i Turquia, experts provinents de diferents camps com són les institucions culturals, administracions públiques i nacionals, les PIME, les humanitats, les ciències socials i la recerca en general  estudiaran el context actual de canvi en què es transmet el patrimoni cultural europeu i les seves implicacions i pràctiques pel futur . A més, s’estudiaran els marcs (cultural, jurídic, financer, educatiu, tècnic) perquè el patrimoni cultural sigui posat a l'abast i en benefici de tots els públics i comunitats en l'era digital.

Un particular objectiu del projecte és fer del patrimoni cultural alguna cosa viva i animada, i sobretot, viscut pels ciutadans de la UE. Els esforços de RICHES se centren en els següents temes i objectius :

 • Identificar les tendències, oportunitats i amenaces per a les institucions culturals, recopilar i explorar les millors pràctiques amb els usuaris; destacar les fortaleses i debilitats.
 • Escurçar la distància entre les persones (especialment entre les generacions més joves) i el patrimoni cultural perquè sigui el centre de les prioritats dins de les polítiques de desenvolupament dels governs de la UE, sobretot en les circumstàncies econòmiques actuals. Especialment, s’exploraran els processos de co-creació i la participació dels mitjans de comunicació com a instrument per ajudar a tancar la bretxa que separa el patrimoni cultural dels joves, dels que no ho són tant i dels que no se senten totalment representats en o per les institucions i pràctiques tradicionals del patrimoni cultural.
 • Explorar com la transferència de coneixements tradicionals cap als nous contextos socials i productius pot permetre noves oportunitats per a la seva explotació.
 • Investigar com els gestors d'institucions de la memòria han de transformar les seves habilitats per administrar el patrimoni digitalment, ja sigui creant biblioteques o dissenyant exposicions digitals per interactuar digitalment amb els usuaris i visitants.
 • Produir polítiques de recomanacions basades en les evidències i recursos pràctics a disposició de les parts interessades i tots aquells que prenen decisions (responsables polítics, els propietaris de programes culturals, gestors del patrimoni, administradors públics i empresaris privats).


Innovació

El projecte RICHES s'obrirà amb una investigació multidisciplinària que permetrà assolir una comprensió en tots els seus matisos del context de canvi en què el patrimoni cultural és gestionat i transmès i de com aquests canvis afecten les formes en que és experimentat. 

RICHES emprarà mètodes i eines tradicionals i innovadors de recerca, els estudis de cas se centraran en els drets d'autor/drets de propietat intel·lectual, la mercantilització del patrimoni cultural, el patrimoni cultural basat en allò performatiu i informes basats en evidències. Es crearan recomanacions i directrius perquè puguin ser consultades i posades en pràctica pels responsables polítics, els organismes nacionals i els professionals del patrimoni cultural. Un programa de difusió complet, incloent la celebració de dos importants conferències internacionals, assegurarà que el projecte tingui el màxim abast i impacte.

Entitats
 • COVENTRY UNIVERSITY COVENTRY (COVUNI), United Kingdom 
 • HANSESTADT ROSTOCK (ROSTOCK), Germany 
 • STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDEN (RMV LEIDEN), Netherlands 
 • STICHTING WAAG SOCIETY (WAAG), Netherlands 
 • THE UNIVERSITY OF EXETER (UNEXE), United Kingdom
 • PROMOTER SRL (PROMOTER), Italy 
 • FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A
 • CATALUNYA (I2CAT), Spain
 • SYDDANSK UNIVERSITET (SDU), Denmark
 • STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ (SPK), Germany 
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (KYGM), Turkey
Documents
Àrea: 
Duració: 
12/2013 a 12/2015
Finançament: 
Seventh Framework Programme
Pressupost: 
3,021,244.80€