CUIDATS

Control unificat d'identificació, atenció i traçabilitat sanitària

Informacio

Descripció

L'objectiu del projecte CUIDATS és desenvolupar un sistema integrat de transmissió i recepció de dades de localització i constants vitals de pacients en entorn sociosanitari, que sigui de baix cost i poc invasiu per als mateixos. Així com de la plataforma programari de gestió associada, que s'integrarà en els sistema d'informació dels centres sanitaris. 

Com a resultat del projecte es crearà un sistema-prototip que serà avaluat dins de la planta del centre sociosanitari. La solució podrà quedar integrada dins del sistema de gestió del centre, per tal de validar la utilitat del sistema en el marc de la gestió dels serveis. Amb la finalitat primordial de reduir la manca d'eficiència en la gestió de recursos i en la localització i seguiment dels pacients.

Innovació

La investigació i desenvolupament industrials se centraran en la creació d'una xarxa híbrida, que combinarà l'ús de RFID activa amb la capacitat de comunicació sense fils de tipus mallat en un únic dispositiu. El pacient utilitzarà un braçalet, que contindrà la part activa i monitoritzarà les seves constant vitals. Les balises, a més de comunicar-se amb els braçalets RFID, tindran la capacitat de crear rutes de comunicació de forma dinàmica, per lliurar les dades rebudes a la xarxa principal, que els transportarà al sistema de gestió. 

Els sensors que complementen la part activa aniran col•locats en un braçalet al canell del pacient. Paràmetres que es monitoritzaran: 

  • Detecció de caigudes (incorporació d'acceleròmetres) 
  • Temperatura corporal 
  • Pols
Entitats
Duració: 
09/2012
Finançament: 
INNPACTO
Pressupost: 
1.329.265,70€
Coordinador: