DOLFIN

Data Centres Optimization for Energy-Efficient and EnvironmentalLy Friendly INternet

Informacio

Descripció

El principal objectiu de DOLFIN és contribuir a la millora de l'eficiència en els centres de dades i estabilitzar les Xarxes Elèctriques Intel·ligents (Smart Grids), amb un enfocament holístic, a través de centre de dades i Smart Grids. Actualment, la majoria dels centres de dades són part de la computació i emmagatzematge de dades, oferint als seus clients màquines virtuals com un entorn virtual. DOLFIN configurarà, monitoritzarà i mesurarà l'energia consumida i habilitarà d’una manera senzilla la migració entre màquines virtuals i servidors del mateix centre de dades o a través d'un grup de centres de dades amb consciència d'estalvi d'energia. L'objectiu final és optimitzar el conjunt del consum d'energia en els centres de dades i estabilitzar la distribució d'energia en les Smart Grids, disminuir la càrrega màxima i incrementar la demanda.

Innovació

DOLFIN considera 3 nivells jeràrquics per a l'optimització del consum d'energia en centres de dades.

Consciència energètica Sinèrgica a nivell d'un centre de dades: optimitzant el consum d'energia en un centre de dades, basat en un sistema de virtualització, en la distribució òptima de màquines virtuals i optimitzant la càrrega per cada servidor actiu.

Grup de consciència energètica Sinèrgica a nivell de centres de dades: optimitzant el consum d'energia en un grup de centre de dades, basat en la distribució òptima de les màquines virtuals a través dels servidors que pertanyen al grup de centre de dades.

Nivell de Ciutat Intel·ligent: optimitzant el consum d'energia a nivell de ciutat intel•ligent i estabilitzant el REI local, basant-se en una òptima distribució de màquines virtuals, seguint el perfil demanda-resposta.

Finalment, DOLFIN validarà tot el sistema, basant-se en escenaris de negoci reals, en múltiples centres de dades que exhibiran diverses característiques de consciència d'energia.

Entitats
  • Interoute SPA (Italy)
  • Siemens SRL (Romania)
  • Wind Telecomunicazioni (Italy)
  • Synelixis (Greece)
  • Nextworks (Italy)
  • University College London (United Kingdom)
  • Greek Research and Technology Network S.A. (Greece)
  • Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (Spain)
  • Intrasoft International S.A. (Luxemburg)
Àrea: 
Duració: 
10/2013 a 09/2016
Finançament: 
FP7
Pressupost: 
2,712,000.00 €