MINERVA

Implementing network coding in transport networks to increase availability

Informacio

Descripció

El projecte MINERVA té com a objectiu proporcionar una estructura de protecció d'alta disponibilitat per a les instal•lacions de Géant, que proporciona una infraestructura de xarxa troncal d'alta disponibilitat per a futures aplicacions d'Internet. Ho farà amb un temps de recuperació mínim, que es pot aconseguir amb la replicació contínua i la combinació de dades (codificació de xarxa), mentre que s’evita completament la sincronització de dades en  xarxa després d’una fallida.

Innovació

MINERVA preveu la consecució dels seus objectius mitjançant l'ús d'una implementació eficaç de la NC (Codificació de Xarxa) en les xarxes de transport SDN (Software-Defined Networking). Aquesta implementació està orientada a reduir al mínim el nombre de nodes de la xarxa de codificació, així com la complexitat de les operacions de codificació que s’han de realitzar per proporcionar una protecció eficient de la capacitat amb recuperació instantània.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
11/2013 a 03/2015
Finançament: 
GN3plus: Open Call for additional beneficiaries
Pressupost: 
188.640 €
Coordinador: 
Participants: