De la eHealth als sistemes oberts d’assistència mèdica

Durant l'última dècada, Internet s'ha utilitzat com una eina per ajudar als sistemes de salut actuals a ser més eficient i sostenible. Encara estem en l'era de la eHealth. El nou programa Horizon 2020 encara promou una àrea d’eHealth per als propers anys. Si en els programes anteriors l'atenció es va centrar en la tecnologia i les institucions de salut professionals, l'Horizon 2020 comença a parlar ara de la eHealth centrada en el ciutadà. Tot i acceptar que aquest enfocament està produint alguns beneficis als pacients (veure l'actual explosió d'aplicacions per a telèfons intel·ligents), els resultats són encara molt lluny de les expectatives.

Després de treballar diversos anys en un hospital de gran prestigi a Barcelona, intentant aplicar tecnologia per resoldre els problemes de salut, podem afirmar que no només necessitem noves tecnologies d’internet sinó que s’ha de fer un canvi radical en els sistemes de salut. S’ha utilitzat la nova tecnologia però amb el suport d’un sistema social antiquat. Igual que en el sistema educatiu, que està utilitzant noves tecnologies per aprendre matèries antigues, o a classe, amb la tradicional relació entre professors i alumnes, etc.

Així com la tecnologia no està revolucionant el sistema educatiu per si mateixa, no es veurà un canvi en el sistema de salut simplement posant ePads a les mans de cada metge o infermera. El resultat ha estat bastant enganyós.

El que necessitem és posar les noves tecnologies a favor d'un canvi profund dels sistemes de salut actuals. El que tenim ara són sistemes de salut tancat centrats en els hospitals amb tecnologia integrada. El que necessitem son sistemes de salut oberts centrats en el ciutadà, oberts a la tecnologia. L'hospital d'alta especialització potser no és el factor clau d'aquest tipus de nous sistemes.

Una forma d'obrir els sistemes de salut és obrir el seu coneixement. La medicina és el coneixement tradicional dels antics xamans monjos dels metges moderns. Aquest coneixement està obrint-se pas a pas. Ha d'estar obert a tots els ciutadans, com l'alfabetització o la ciència es van obrir en el seu día pel trivium i el quadrivium. Internet està ajudant a aquest procés. El paper tradicional de curació dels metges i infermeres és el procés d’obrir-se a tothom. Aquesta és la senyal dels nostres temps. Està passant amb el coneixement dels tècnics i enginyers. El mateix passarà amb el coneixement dels metges i altres professionals.

Wikipedia és el coneixement enciclopèdic obert a tothom. Però encara hi ha una manca d'obertura en el coneixement professional, com l'arquitectura, l'enginyeria o la medicina. Si volem un sistema de salut impulsat per ciutadans, hem d’oferir-los a tots des de l’escola un major nivell d'habilitats i coneixements sobre l'atenció i la cura de la seva pròpia salut.

A través de canvis apropiats en el pla d'estudis, totes les escoles poden ensenyar als seus estudiants la base de la ciència i l’art de la medicina. Cadascú és responsable de la seva vida i de la seva salut. El sistema de salut actual encara es basa en l’ "analfabetisme" de la immensa majoria de la població sobre els fonaments de la seva pròpia salut. La raó és que les tasques de cura de la salut s'han proporcionat històricament per un tipus molt especialitzat de professionals, que ha mantingut tancat els seus coneixements i habilitats dins del seu grup social corporatiu. Internet està obrint aquesta tradició.

La generació de nous models de salut basats en les noves tecnologies és de particular interès per a la Unió Europea. Europa va ser el pioner al segle XX en establir amb èxit un model de cobertura de salut universal, considerat com un dels principals pilars del sistema de benestar europeu. El problema és que aquest sistema, precisament a causa del seu èxit, està produint una paradoxa. Més persones viuen ara més temps; per tant, calen més recursos per sostenir el sistema.

La pregunta ara és: podem mantenir, i fins i tot augmentar, els beneficis d'un sistema universal de salut evitant un col·lapse econòmic? Com podem fer-ho?

La nostra resposta és sí. Si Von Hippel del MIT ha descobert una tendència actual per democratitzar la innovació, veiem una tendència similar per democratitzar el coneixement dels professionals de la salut: metges, infermeres, investigadors farmacèutics, professionals biomèdics, etc. Això no vol dir que tothom ha de ser un metge professional. Això significa que cada ciutadà en l'era del coneixement, en l'era d'Internet, ha d'aprendre els coneixements i habilitats bàsics per esdevenir el responsable de cuidar i guarir el seu propi cos i l'ànima. Un nivell més alt de responsabilitat i obrir el coneixement de la salut, amb l'ajuda d'Internet, pot produir un nou sistema de salut universal i sostenible en el segle XXI.

Basant-nos en aquests principis, l'Àrea de Salut d’i2cat està dissenyant i desenvolupant solucions sistemes i productes innovadors, enfocats a la salut individual basats en les noves tecnologies. Utilitzant metodologies de Living Labs, som capaços de definir i seleccionar les solucions més adequades perquè el mercat s’adapti de la millor manera a les necessitats de l'usuari, així com dissenyar i ajustar-les  tenint en compte els diferents punts de vista de les necessitats de les parts interessades (usuaris, cuidadors, professionals de salut i gestors). Com a exemples d'aquestes solucions tenim el Portal del Pacient, una eina de consulta interactiva entre professionals i pacients i Carismatic, un llançador mòbil, on les aplicacions es poden personalitzar per una altra persona en funció de l'estil de vida i salut de l'usuari.

Facebook Twitter Twitter More...