Conferència FiCloud 2014

Presentació del projecte TRESCIMO a la Conferència FiCloud, celebrada a Barcelona

Del passat 27 al 29 d’agost es va celebrar a Barcelona la 2ª Conferència Internacional sobre el futur d’Internet de les Coses i Cloud (FiCloud), on es van presentar els resultats d'investigació desenvolupada per la Unitat de Tecnologies Ubiqües d’Internet (UITU) d’i2CAT.

La documentació presentada proposa una arquitectura millorada per interconnectar una plataforma M2M per retardar xarxes tolerants amb la finalitat d'obtenir dades de dispositius sensors amb fortes restriccions d'energia. La major avantatge de l'arquitectura proposada és que els costos de desplegar una plataforma de sensors es redueixen al mínim, ja que només es necessita desplegar unes poques entrades de sensors a bord dels vehicles en moviment, com ara els autobusos. S'espera que aquest nou paradigma disminueixi dràsticament els costos d'implementació de les futures plataformes de Smart City. A més, en termes de rendiment, s'espera que l'arquitectura proposada redueixi el consum d'energia dels sensors en mode d'escolta per un factor de quatre ordres de magnitud gràcies a la utilització d'una nova tecnologia de ràdio despertador.

Aquest treball és el resultat de la col·laboració entre Fraunhofer FOKUS, TU Berlin, i2CAT i el Grup de Xarxes Sense Fil de la UPC. Com a continuació d'aquest treball, i en el marc del projecte TRESCIMO, el 2015 es demostrarà aquesta arquitectura a través d’una implementació pilot a la ciutat de Sant Vicenç dels Horts.

Facebook Twitter Twitter More...