Nou sistema de videoconferència per als CAP de Barcelona

Barcelona prova un sistema de videoconferència digital que posa en contacte el metge del CAP amb el pacient amb dificultats de mobilitat

Busca facilitar el seguiment mèdic de persones que tenen problemes per a desplaçar-se al CAP 
 

La Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, en col·laboració amb l’Equip d’Atenció Primària Sardenya, l’Equip d’Atenció Primària Larrard, el Col·legi de Metges, i la Fundació i2Cat, una prova pilot per facilitar, a través d’una plataforma tecnològica, el contacte entre el metge de capçalera i el pacient que té dificultats per a traslladar-se al seu CAP. El dispositiu permetrà establir un contacte visual i interactiu entre el metge i el seu pacient perquè es pugui fer l’assistència, el seguiment i el control de forma remota. El sistema simularà aspectes de l’entorn d’una consulta real, com pot ser el fet que sigui el professional qui crida al pacient accedir a la sala o el fet de donar notes de paper al pacient.

 El dispositiu vol ser una eina útil per als ciutadans amb mobilitat reduïda o malalts crònics que tenen problemes per a desplaçar-se al centre d’atenció primària per al seu seguiment mèdic. En molts casos, davant la impossibilitat de fer-ho, ha de ser el personal de salut qui es desplaci a casa del pacient per poder realitzar tasques de seguiment i control. Tot plegat suposa un consum de recursos econòmics i de personal elevats per unes visites que molt sovint no requereixen atenció presencial.

 L’objectiu de l’ajuntament és millorar la inclusió i l’atenció de salut del ciutadans amb problemes de mobilitat a través de les noves tecnologies, i evitar-ne els trasllats innecessaris als centres de salut. També està pensada per a gent gran o que necessita transport adaptat, o per a aquells pacients que, traslladar-se al centre mèdic els suposa una despesa.

 El mecanisme funciona a través de l’ordinador del pacient. Un cop s’estableix que es pot fer el seguiment per teleconsulta, el metge contacta en dia i hora acordats amb el pacient a través de la plataforma digital. Durant la connexió, el metge i el pacient poden veure’s a la pantalla per un sistema de videoconferència, de manera que el facultatiu pot observar l’estat general del pacient així com el seu entorn.

 En aquest sentit, durant l’ús de la teleconsulta, el metge pot prendre notes que més tard podria utilitzar per actualitzar l’historia clínica del pacient a la plataforma del centre mèdic.

 La plataforma digital, desenvolupada per la Fundació i2CAT, està dissenyada de manera que en un futur es puguin afegir d’altres eines de seguiment i control remot de pacients, com mesuraments de constants, formularis, tests o valoració de paràmetres. Així mateix, en una segona fase, s’estudiarà la possibilitat que el sistema permeti la descàrrega de la recepta electrònica, així com la recollida de dades biomèdiques a través de dispositius entre d’altres.

 Per a possibilitar la connexió, cal que el pacient disposi d’un dispositiu intel·ligent amb càmera frontal i connexió a internet. 

Facebook Twitter Twitter More...