Organigrama

Òrgans de govern

 • Patronat
 • Comissió Delegada
 • Direcció

Estructura Organitzativa

 • Patronat
 • Comissió Delegada
 • Direcció
 • Direcció Tècnica
 • Àrees i Unitats
 • Administració i Oficina de Projectes
 • Infraestructures i Serveis

Equip de direcció

Els responsables de la direcció de la Fundació i2CAT són:

 • Sr. Josep Paradells Aspas, Director.
 • Joan Manel Martín Almansa, Director Executiu.
 • Sr. Sergi Figuerola Fernàndez, Director de Tecnologia i Innovació
 • Sr. Artur Serra i Hurtado, Adjunt de Direcció i Responsable de Relacions Internacionals

Consell Assessor Científic Internacional

El Consell Assessor Científic Internacional es el l’òrgan encarregat d'avaluar i assessorar les activitats de recerca i científiques de la Fundació i2CAT. El Consell està integrat per experts internacionals en diverses àrees tècniques i de recerca d'interès per a i2CAT. Aquest Consell, creat durant el 2012, està actualment format pels següents membres:

Prof. Dimitra Simeonidou (Universitat de Bristol, Regne Unit). Directora del High Performance Networks Group de la Universitat de Bristol. Llicenciada en Física per la Universitat Aristòtil de Tessalònica (Grècia) i Doctorada a la Universitat d'Essex. La seva recerca se centra en les àrees de xarxes òptiques, grid i cloud computing, i la Internet del Futur. Participa en diferents grups i fòrums d’organismes d’estandardització. És autora i coautora de més de 300 publicacions, 11 patents i diversos documents d’estandardització.

Prof. Dae-Young Kim (Chungman National University, Corea). Llicenciat i doctorat en Enginyeria Elèctrica per la Korea Advanced Institute of Science and Technology. És professor del Departament de Information Communications Engineering, a la Chungnam National University. La seva àrea de recerca actual està centrada en l’àmbit de la Internet del Futur. És autor de més de 220 ​publicacions tècniques i de 20 patents. Participa de forma activa en organismes internacionals d’estandardització, i actualment és president de la APAN (Asia-Pacific Advanced Network), i vicepresident de la FIF (Future Internet Forum Korea).

Bill St Arnaud (Independent R&E Network and Green IT consultant, Canadá). Consultor independent especialitzat en xarxes avançades i Green IT. Va ser Director de Recerca a CANARIE Inc, Organització per al Desenvolupament d'Internet Avançat de Canadà, on va ser el responsable de la coordinació i execució de la Canada's next generation optical Internet initiative. Va ser també membre de la Junta Directiva de la Societat d'Internet (ISOC). Actualment està involucrat en divereses iniciatives de Green IT.

Prof. Carsten Bormann (Universitat de Bremen, Alemania). Diplomat en Ciències de la Computació i doctorat en Enginyeria per la Universitat Tècnica de Berlín. És catedràtic de tecnologies d'Internet a la Universitat de Bremen, i membre de la junta directiva del Center for Computing and Communications Technology (TZI). Els seus interessos de recerca se centren en el disseny de protocols i arquitectures de Xarxes. És autor i coautor de 24 RFCs d'Internet. Va ser membre de la junta directiva de TELES European Internet Academy (EIAT), i ha estat cofundador de diverses empreses tecnològiques com NetCS GmbH, Tellique GmbH o Lysatiq GmbH.

Comissió delegada

Corresponen a la Comissió Delegada les facultats que li siguin atorgades pel Patronat, i en particular, la d'aprovar els projectes que els diferents clústers proposin, així com el reglament intern dels comitès dels respectius clústers. 

Actualment, formen part de la Comisión Delegada:

 • Sr. Lluis Rovira i Pato, President, Director de la Institució CERCA
 • Sr. Carles Salvadó Usach, Secretari del Patronat, Cap de Servei de Telecomunicacions de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
 • Sra. Montserrat Cereza Carril, Vice-Secretaria del Patronat, Representat d'Orange
 • Sr. Jordi Berenguer Sau, vocal, Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Sr. Sergi Marcén López, Director d'Estratègia i Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 • Sr. Carles Gómara Martinez, vocal, Gerent d'Innovació d'Acció
 • Sra. Ana Simón, vocal, Gerent de Cooperació Tecnològica Internacional i Local 'Acció
 • Sr. Lluís Comellas i Riera, vocal, Vice-Rector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull
 • Sr. Miquel Oliver Riera, Coordinador del Departament TIC de la Universitat Pompeu Fabra
 • Sr. Xavier Ferràndiz, vocal, Director d'Enginyeria i Infraestructures de la CCMA
 • Sr. Joan Bennàssar, vocal, Conseller Delegat de MediaPro
 • Sr. Javier Marcos Álvarez, Responsable de la Unitat d'Innovació Tecnològica de Cellnex Telecom
 • Sr. Jordi Martínez, vocal, Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
 • Sra. Joana Sánchez i Morillo, vocal, Directora Comercial de Govern i Serveis Públics de Vodafone Catalunya
 • Sr. Xavier Buxeda Lladó, vocal, Director General de Fujitsu Technology Solutions a Catalunya
 • Sr. Carles Batalla Teruel, vocal, de Cisco Systems
 • Sr. Diego Matas Morillo, vocal, Director General de Interoute Iberia, S.A.U
 • Sr. Francisco Rodríguez, vocal, Gerent de l'Institut Municipal d'informàtica de l'Ajuntament de Barcelona)
 • Sr. David Noguer i Bau, vocal, Director Territorial de Juniper Networks
 • Sr. Josep Paradells Aspas, Director de la Fundació i2CAT
 • Sr. Joan Manel Martin Almansa, Director Executiu de la Fundació i2CAT
 • Sr. Josep Maria Martorell i Rodon, vocal, Director Associat del Barcelona Supercomputing Center
 • Sr. Felip Fenollosa, vocal, Director de la Fundació CIM
 • Sr. David Moure, vocal, Director Comercial de Epson Ibèrica