Cas d’estudi en colaboració cultural: Ballant al voltant del món

TEIN (Trans-Eurasia Information Network), és la xarxa resultant de diverses col·laboracions entre països del Pacífic i Àsia. Gràcies a aquesta iniciativa, aquest països tenen accés a infrastructures de comunicació avançades (amb amples de banda de fins a 10 Gbps) per tal de realitzar accions de recerca i educatives en cooperació amb entitats europees i americanes. Un dels seus focus d’interès es centra en l’eCultura. Com a resultat han publicat un cas d’estudi en performances distribuïdes. Aquest cas va tenir lloc l’any 2014 durant la reunió realitzada a Daejeon (Corea) per l’APAN, on i2CAT va tenir un rol destacable. Aquesta performance va involucrar 4 localitzacions (Barcelona, Praga, Salvador i Daejeon) en la que músics i ballarins van poder demostrar el potencial d’usar xarxes IP d’alta velocitat pel sector de l’eCultura, superant barreres i obrint noves oportunitats de col·laboració entre països.

Si voleu conèixer més fons aquest cas, podeu trobar a continuació l’informe publicat per TEIN.

Facebook Twitter Twitter More...