PAIS

Plataforma Avançada Integrada de Serveis

Informacio

Descripció

El projecte PAIS desenvolupa i desplega una infraestructura òptica amb tecnologia DWDM de transport i accés que posi a disposició del sector TIC català l’accés a equipament òptic de darrera generació per dur a termes tasques de validació.

Un dels eixos vertebradors i la principal activitat de PAIS és el disseny i construcció d’un node òptic commutador basat en tecnologia ROADM (Reconfigurable Optical Add and Drop Multiplexer) amb especificacions carrier-class. La xarxa de transport de PAIS es desplega a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb nodes a i2CAT (Campus Nord), a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI al [email protected]) i a Orange Catalunya (Polígon Pedrosa-L’Hospitalet de Llobregat).

Una altra de les activitats fonamentals a executar en PAIS és la de validar una solució d’accés basada en tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home). Aquesta validació es fa al laboratori del grup BAMPLA de Castelldefels i al Polígon Industrial Bufalvent i està connectada amb la xarxa troncal de la plataforma. Aquesta extensió de la xarxa permet testejar i validar serveis FTTH alineats amb les necessitats de la Internet del Futur.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu Objectiu 2 de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya FEDER 2007-2013.

 
 
 
 
Innovació

El projecte PAIS estén les funcionalitats hardware i software dels commutadors òptics reconfigurables desenvolupats en el marc del projecte DREAMS (PROFIT 2007 i CIDEM 2007/2008), afegint les següents millores:

 • Mesura de la QoS del senyal transport per la xarxa òptica troncal amb l’ajut de l’extracció del digital performance monitoring dels senyals (GbE, SDH o OTU).
 • Encapsulament OTU-1 (2,5 Gbps) i OTU-2 (10 Gbps) dels senyals clients abans de ser ingressades a la xarxa troncal. Agregació-desagregació de canals GbE en el domini eléctric (mitjançant tècniques GFP, VCAT) i encapsulament en OTU-2 del senyal resultant de l’agregació.
 • Agregació de les funcionalitats al sistema NMS (Network Management System).
 • Extensió de les funcionalitats de l’actual sistema LCT (Local Craft Terminal) per a la configuració en modus local dels equips.
 • Dotar de redundància 1+1 els mòduls de supervisió SNMP dels racks on s’ubiquen les targetes.
 • Dotar els transponders/muxponders amb sortida a 10G de la capacitat de sintonitzar en el mateix mòdul i aprovisionar qualsevol longitud d’ona DWDM en el grid de 100GHz de la banda C.
 • Extensió de la interfície entre el node de hardware òptic i el controlador de connexions òptiques, de manera que, segons un mecanisme asíncron, s’informi al controlador de canvis en l’estat dels recursos i connexions òptiques.
 • Definició dels mètodes i procediments especificant com i quan agregar, disseminar i utilitzar aquesta informació. Millora del protocol d’encaminament OSPF-TE.
 • Disseny d’algoritmes d’encaminament distribuïts per l’aprovisionament i/o protecció que tinguin en compte els paràmetres de capa física disseminats per la xarxa.
 • Refactorització i modularització de la implementació del protocol d’encaminament OSPF-TE per a incorporar de manera simple i no disruptiva el nous algoritmes d’encaminament citats anteriorment.
 • Desenvolupament d'una eina de planificació i re-optimització del pla de transport d’una xarxa òptica d’alta capacitat amb multiplexació densa per longitud d’ona (DWDM) i tràfic dinàmic, commutació òptica i inserció-extracció de portadores òptiques.
 • Millora de l’estabilitat de l’eina de gestió i operació de la xarxa de transport, integrant les noves funcionalitats hardware desenvolupades en el marc del projecte.
 • Desenvolupar una solució d’accés amb fibra òptica amb tecnologia GPON per a polígons industrials, maximitzant la qualitat de servei per als serveis tradicionals (telefonia convencional, etc.) i l’amplada de banda per permetre la prestació de serveis avançats de telecomunicacions.
Beneficis

Un dels principals objectius de PAIS és el d’oferir un servei de connectivitat a una xarxa òptica d'última generació, on poder transmetre elevats cabdals de dades i validar noves tecnologies i dispositius de xarxa. Per dur a terme aquests objectius, a més del desplegament d’infraestructura, s’ha implementat una eina software que permet configurar tota la plataforma.

Amb l’execució del projecte PAIS es permet a les empreses accedir a recursos de validació específics sota demanda sense haver d’afrontar les despeses d’adquisició per a poder testejar els seus desenvolupaments en un entorn de proves en condicions reals de funcionament.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
07/2009 a 06/2010
Finançament: 
Inforegió 2009
Pressupost: 
1.128.964,34