Indústria

Indústria

Informacio

Definició

Àrea Industrial

Proporcionarà serveis de banda ampla a un conjunt d’empreses del sector de l’automoció, amb l’objectiu de millorar la connectivitat de banda ampla, garantir la connexió amb centres de recerca i de serveis de supercomputació, augmentar el treball col·laboratiu i impulsar la introducció de nous serveis avançats. Aquest projecte ja és una realitat comercial i es pretén implementar-ho posteriorment en altres sectors industrials.

Activitats