NOVI

Networking innovations Over Virtualized Infrastructures

Informacio

Descripció

L’objectiu del projecte NOVI és la investigació en el camp de la federació d’infraestructures de virtualització i, en concret, en els seus plans de dades, control, monitoratge i aprovisionament de recursos. Els models i mètodes desenvolupats en el projecte seran validats per mitjà del desenvolupament de prototipus per a la federació d’infraestructures.

El treball de recerca es centra en permetre la interoperabilitat de les plataformes existents i en l’aplicació de les eines necessàries per a oferir als usuaris particions lògiques isolades, compostes dels recursos de la federació. Els resultats obtinguts s’han validat mitjançant el desplegament dels primers prototips. A més, s’ha iniciat la col·laboració amb el projecte BonFIRE, que fa ús de la capa SFA per a FEDERICA, desenvolupada per i2CAT i UPC.

Innovació

La investigació experimental a NOVI està dirigida cap als reptes de la Internet del Futur. Els objectius principals són els següents:

  1. Integració de tecnologies de virtualització a nivell de xarxa i equips de computació per mitjà de mètodes i algoritmes novedosos.
  2. Estendre els conceptes de federació de plans de dades, control, monitorització i aprovisionament.
  3. Habilitar eines intel·ligents per a que els usuaris puguin descobrir recursos virtualitzats i composar serveis per mitjà de la proposta d'un llenguatge de definició comú.
Beneficis

NOVI portarà a terme la investigació dins l'àrea de la federació multidomini i oberta de l'Internet del Futur. La federació d'infraestructures virtuals obrirà noves àrees per a la barreja de infraestructures TIC diverses i, en conseqüència, enriquirà els serveis que es puguin entregar als usuaris finals. Tant el sector acadèmic com l'industrial es beneficiaran de la investigació realitzada per NOVI que permetrà la reproductibilitat per mitjà de la virtualització -tret molt important pels experiments d'investigació de Internet del Futur-.

Entitats

 

Àrea: 
Duració: 
09/2010 a 03/2013
Finançament: 
Projecte Europeu FP7
Pressupost: 
3.264.400
Coordinador: