EFFICity

Next Generation Network de sistemas embebidos en la infraestructura de iluminación eléctrica

Informacio

Descripció

La infraestructura d'enllumenat públic en una ciutat conforma una xarxa molt completa que abasta, pràcticament, l'extensió total de les ciutats, incloent-hi accessos, zones industrials, serveis públics, etc. Per això, EFFICity pretén aprofundir en el concepte d’Smart City, articulant una xarxa de nova generació que aprofiti la infraestructura d'il·luminació i integrant serveis que facilitin la gestió eficient de les ciutats.

Els avantatges d'aprofitar xarxes existents, seguint la filosofia de les Smart Grid, està en la reducció dels costos operatius. A més, l'enllumenat públic, com ara fanals, està estesa, en major o menor intensitat, de forma universal. D'aquesta manera, una solució que utilitzi una xarxa d'il·luminació d'una ciutat pot ser aplicada en pràcticament tot el món.

 • Objectiu general: Crear una xarxa de serveis embedded intelligence en la infraestructura d'enllumenat públic.
 • Objectius Específics:
  • Estructurar un smartgrid a través de la tecnologia BPL (Broadband over Power Lines)
  • Desenvolupar un fanal que integri el maquinari i programari dels serveis IP a desplegar a la xarxa.
  • Avançar en una Wireless Sensor Network que reculli diversos paràmetres de l'entorn.
  • Integrar serveis IP per a conformar una malla que faci la gestió de la ciutat més intel·ligent
  • Dissenyar i desenvolupar una plataforma de gestió de la xarxa en arquitectura SOA.

Projecte cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria INNPACTO 2010

Beneficis

Gràcies a la xarxa de nova generació que es proposa desenvolupar EFFICity, es podrà augmentar l’eficiència en l’administració de recursos: energia, serveis assistencials, seguretat, etc. A més, la solució a desenvolupar, en tenir en compte la interrelació entre els sistemes essencials de la ciutat, a través de l’eix de la infraestructura d’enllumenat públic, es podrà aconseguir un “sistema de sistemes” intel·ligent. És a dir, una xarxa d’interconnexions que augmenti l’eficiència i resolgui les possibles amenaces per a la sostenibilitat a llarg termini.

Problemàtica

Els recursos de les ciutats són limitats i, per respondre amb èxit els desafiaments als quals ens enfrontem, han de tenir present la relació entre les dificultats que afecten als sistemes essencials de la ciutat. Es tracta d’un procés, no d’una transformació instantània, però el primer pas exigeix un canvi en la forma de fer les coses i un trencament amb el passat.

Això significa que els responsables de la gestió municipal han de desenvolupar una planificació integrada, identificant quines són les seves competències clau i aprofitant el coneixement i la experiència de tercers allà on sigui necessari.

Els avenços tecnològics porten en sí mateix una monitorització cada cop major d’aspectes crítics del funcionament i desenvolupament de la ciutat que els responsables polítics anteriorment no podien mesurar ni, per tant, modificar. Aquesta instrumentalització genera, per exemple, noves dades sobre la eficàcia dels sistemes de distribució d’aigua o de transport de la ciutat. A més permet interconnectar diferents sistemes locals, fent possible el flux d’informació entre ells. Gràcies a la monitorització i interconnexió dels sistemes essencials de la ciutat, la informació obtinguda pot utilitzar-se per adoptar decisions intel·ligents i qualificades.

Entitats