HIPERMED

HIgh PERformance TeleMEDicine platform

Informacio

Descripció

HIPERMED diseñará una plataforma de telemedicina abierta basada en la arquitectura orientada a servicios (SOA), proporcionando unificadamente servicios multimedia, de control y de red sobre el Protocolo de Internet (IP). El proyecto explota y extiende los resultados del proyecto CELTIC HDVIPER (www.hdviper.org) en el ámbito de la asistencia sanitaria. La plataforma dará cabida a consultas remotas, tele-enseñanza y a programas de tratamiento con toma de decisiones consensuadas a distancia. También será posible implementarlo a cualquier tipo de unidad de asistencia sanitaria, p. ej., en hogares de pacientes.

Proyecto financiado por:

Innovació

Des d'un punt de vista de serveis i aplicacions, les contribucions a la recerca d’HIPERMED es centraran en:

  • Seguretat i senyalització per emmagatzemar i transportar dades mèdiques sobre xarxes públiques;
  • Comunicacions de vídeo especialment autenticades i encriptades;
  • Tecnologies d’estereoscopia per ser adaptades als requisits i ambients mèdics;
  • DICOM i normes HL7.

Des d'un punt de vista d'infraestructura, es centraran en:

  • Arquitectures de routers virtualitzats i escalables basades en programari de codi obert optimitzat per a encaminament;
  • L'ús d'instrumentació mèdica directament connectada a aparells amb Internet.

Beneficis

La innovació en l’àmbit de la telemedicina serà fer possible situacions en les quals els professionals puguin trobar-se els uns amb els altres a distància i en temps real. Per exemple, per a fer videoconferències i intercanviar punts de vista o compartir radiologies des del quiròfan on s’està realitzant una intervenció.

La innovació en multimèdia, control i xarxa va dirigida cap a serveis de telemedicina d’alta qualitat personalitzant comunicacions de vídeo d’alta definició. La base de les comunicacions es basarà en la plataforma tecnològica desenvolupada en el projecte HDVIPER.

Contingut

Hipermed Demonstration - Visionair

Àrea: 
Duració: 
07/2010 a 03/2013
Finançament: 
Avanza Competitividad
Fondos F.E.D.E.R.
Pressupost: 
5.636.110 €