i2HEALTH SANT PAU

SELENE – i2HEALTH SANT PAU Knowledge Centre

Informacio

Descripció

I2HEALTH SANT PAU pretén generar un ecosistema que reuneixi un equip multidisciplinari expert sota les condicions de treball idònies i necessàries per desenvolupar nous productes i serveis en l'àmbit de la salut i les tecnologies de la informació.Per fer-ho possible, el Centre de Coneixement gaudirà dels següents espais i les persones que es mostra la figura següent:

Innovació

Potenciar la generació de productes o serveis per mitjà de la reducció del temps de creació i la maximització del grau d'acceptació per part dels usuaris introduint-los en el procés de definició del mateix.

Científics

  • Reunir un equip expert en l'àmbit mèdic-assistencial i tecnològic.
  • Tenir una plataforma estable de validació, desenvolupament i test en tecnologies per a la salut.

Comercials

  • Generar noves oportunitats de negoci que sustenten els nous serveis d'atenció sanitària.
  • Punt de demostració i validació de productes dins l’hospital.

Socials

  • Oferir una millor i més sostenible atenció sanitària.
  • Oferir un espai obert per a la formació i participació.
Beneficis

En el context actual on els sistemes de salut europeus es troben sota una gran pressió assistencial, l'aplicació de les tecnologies de la informació en l'àmbit de la salut i la dependència és una necessitat inajornable.El Centre de Coneixement i2HEALTH SANT PAU posarà a disposició d'un equip d'experts en el camp de la medicina i de les tecnologies de la informació un espai especialment equipat per al disseny, desenvolupament i validació de nous productes i serveis en aquest àmbit.Per garantir la funcionalitat i sostenibilitat futura d'aquests desenvolupaments, aquests estaran protagonitzats pel ciutadà, orientats per empreses a la vegada que supervisats per les autoritats competents.

i2HEALTH SANT PAU pretén convertir-se en un centre de referència a nivell europeu pel que fa a biotecnologia, assistència i dependència utilitzant metodologies avançades LivingLab.

Entitats
Duració: 
09/2009 a 09/2011
Finançament: 
AVANZA CONTENIDOS
Pressupost: 
1.100.000 €