AFA - ConnectAlzheimer

Informacio

Descripció

El projecte AFA-ConnectAlzheimer crea una xarxa de terminals tàctils en l’àmbit domèstic que possibiliten la interacció dels cuidadors de persones malaltes d’Alzheimer entre sí i també amb un professional social dedicat. Alhora, ofereix multitud de serveis afegits i dissenyats per a facilitar diversos processos diaris als cuidadors.

El projecte AFA-ConnectAlzheimer oferirà també la possibilitat al pacient d’Alzheimer de realitzar pràctiques d’estimulació cognitiva de forma personalitzada i des de la seva llar, mitjançant un software específic i monitoritzat telemàticament per un professional.

 

 

 

 

BTV Connect Alzheimer:

TV3 Connect Alzheimer:

XTVL Connect Alzheimer:

Innovació
  • Incrementar l’autoestima dels cuidadors: se senten obligats a mantenir una imatge adequada ja que són visualitzats a través de la xarxa.
  • Reduïr la incidència de problemes psicosocials motivats per la cura de persones dependents.
  • Facilitar el contacte entre els cuidadors i/amb el professional social de referència.
  • Familiaritzar els usuaris amb l’ús de les noves tecnologies.
  • Mantenir els cuidadors informats de les novetats referents a l’Alzheimer mitjançant notícies, i assessorar-los i formar-los a través de continguts audiovisuals i interactius.
  • Incentivar l’estimulació cognitiva dels pacientes d’Alzheimer mitjançant software especialitzat, monitoritzats a distància per un professional.

 

Entitats
  • Fundació i2CAT
Duració: 
07/2009 a 07/2013