TRILOGY

TRILOGY (fuTuRe Internet technoLOGY)

Informacio

Descripció

TRILOGY és un projecte multidisciplinari de recerca aplicada a cinc àrees temàtiques específiques: Smart Optical Networks, Audiovisual Live Streaming Peer-to-Peer, Internet of Things, High Quality Video Systems i Infrastructure as a Service and Virtualization. Els objectius marcats en aquest projecte tenen una doble vessant: per una banda, els resultats de recerca científics com poden ser articles científics i patents; i per altra banda, els resultats de desenvolupament més propers a la innovació com són demostradors i prototips.

El treball realitzat en el projecte va donar lloc a una sèrie d'articles publicats en diverses activitats de divulgació.

 

Innovació

Respecte a la investigació de xarxes òptiques, els principals temes d’innovació són la millora dels nodes ROADM i la millora del pla de control i altres funcionalitats per arquitectures Optical Burst Switching. Pel que fa a l’estudi de Audiovisual Live Streaming Peer-to-Peer, l’objectiu principal és optimitzar els mecanismes de  codificació de la font, juntament amb els sistemes de transmissió de vídeo en temps real i la integració amb overlays P2PSIP. En el camp de la Internet de les Coses, l'objectiu és l'optimització dels principals protocols i de les funcions de xarxa, tenint en compte les limitacions dels nodes (procés, memòria, cost i bateria).

Els avenços més importants en High Quality Video Systems són el disseny i implementació d'una plataforma de captura, transmissió i visualització de qualsevol tipus de contingut audiovisual. Finalment, respecte Infrastructure as a Service and Virtualization, TRILOGY ha desenvolupat tres eines que permeten fer una abstracció de la infraestructura de xarxa física. Això també permet als usuaris com conjunts d’entitats lògiques independents gestionar-la, amb la conseqüent flexibilitat que s’afegeix a la xarxa.

 

Beneficis

Aquest projecte desenvolupa no només el coneixement necessari per crear tecnologies vàlides pel futur, sinó que també produeix diversos prototips d'aquestes noves tecnologies i protocols. Per tant, els beneficis del projecte poden impactar directament en els futurs projectes d'innovació dins d'i2CAT.

Entitats

El consorci del projecte està format per investigadors de i2CAT i els següents grups acadèmics de recerca:

  • Wireless Network Group (WNG) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), BarcelonaTech, dirigit pel professor Josep Paradells.
  • Grup de recerca de l'Equip de Mèdia (MEDIAENTEL) de Disseny i Evaluació de Xarxes i Serveis Broadband (BAMPLA) de la UPC dirigit pel Dr. Jesús Alcober.
  • Grup de Xarxes Òptiques (GXO) de BAMPLA de la UPC, dirigit per la Dra.Cristina Cervelló.
  • El Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica (FIB) de la UPC (LCFIB-UPC), dirigit per Rosa M. Martín.
  • Grup de Tecnologies de Xarxa i Estratègies (NeTS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), dirigit per Miquel Oliver.
  • Grup de Tecnologies Audiovisuals i Multimèdia (TAM) de la Universitat Ramon Llull, la Salle, dirigit per Gabriel Fernández.