CLOUD

Informacio

Descripció

Aquest projecte compta amb finançament aconseguit en la convocatòria INNPACTO 2011 (MICINN), i el desenvolupament es realitza de forma col·laborativa entre Quantech (líder), CIMNE, UPC i i2CAT. La implementació tecnològica del projecte està liderada per desenvolupadors de l'àrea del DANA.

L'objectiu del projecte CLOUD és implementar una arquitectura SaaS (Software as a Service) sobre la qual es pugui migrar i desplegar el programari de simulació de disseny i optimització de processos de conformat metàl·lic o fosa d'acers i aliatges lleugers que actualment Quantech comercialitza en modalitat de llicència 'desktop'. El producte resultant del projecte permetrà oferir el programari en modalitat SaaS, amb una reducció de costos i incrementant la seva penetració en el sector industrial.

Aquest projecte compta amb una clara orientació a mercat, ja que el resultat ha de ser un producte comercial que explotarà Quantech.

Innovació

Objectius Tecnològics i Empresarials:

 • Implementar en els programes millores existents per ser més ràpids i poder executar-los en màquines amb altres sistemes operatius.
 • Desenvolupar els programes per córrer en clúster de càlcul i granges de servidors.
 • Millorar les interfícies d'usuari per tal d’optimitzar els fluxos de treball i simplificar els processos de càlcul.
 • Desenvolupar sistemes de comunicació client - servidor per a pre i post processat de càlcul.

Objectius Industrials:

 • Augmentar la competitivitat de les empreses del sector oferint millors i més econòmiques eines de disseny i optimització de processos.
 • Incrementar el coneixement de les empreses de producció sobre els seus processos productius.
 • Millorar la qualitat de les peces i preveure els defectes abans de que es produeixin.
 • Reduir els costos de disseny de productes i eines així com disminuir el temps necessari per implementar un procés productiu.
 • Reduir el risc implícit en els processos de producció.

Objectius científics:

 • Establir bases per al desenvolupament de noves línies de R + D aplicades al sector productiu.
 • Transferir tecnologies existents al mercat en l'àmbit dels serveis SaaS, càlcul distribuït i telecomunicacions.
 • Validar modernes tècniques existents i desenvolupar-ne de noves en els àmbits esmentats.

Objectius comercials i de màrqueting:

 • Canviar el model de negoci de venda de programari actual pel de serveis SaaS.
 • Facilitar i millorar la distribució nacional i internacional dels productes de programari per a la indústria.
 • Reduir costos de desenvolupament i enfocar els equips a tasques més concretes.
 • Reduir els costos de distribució de programari.
 • Millorar el suport tècnic a clients, deixar de ser tan dependents dels distribuïdors.
 • Evitar la pirateria de programari
Problemàtica

La simulació. L'ús de les eines de simulació i optimització de processos no tenen molta penetració a Espanya. Això en part es deu a les grans inversions que són necessàries per començar a utilitzar-les, tant en la compra de les llicències com l'entrenament del personal qualificat necessari per treure màxim partit a les mateixes.

La capacitat.No obstant això, en aquests moments la indústria local necessita augmentar les seves capacitats per ser més competitiva internacionalment. Cal un canvi en els models de disseny i producció per ajustar-se a l'alta competència internacional.

És el moment d'incrementar la capacitat tècnica i millorar els processos, però al mateix temps la crisi ha fet efecte en el sector, i les petites i mitjanes empreses no tenen capital per llançar i implementar aquests processos de millora.

Per aquest motiu, ens proposem facilitar l'accés a aquesta tecnologia a les empreses del sector automoció. Això requereix reduir considerablement el cost inicial per a les PIMES i millorar el flux de treball i oferir major capacitat de càlcul a les grans empreses.

El model de negoci. Al mercat hi ha tecnologies de càlcul i optimització, encara que cap ofereix els avantatges competitius que proposem en aquest projecte, ni l'opció de utilitzar-los en un nou model de negoci. Els programes existents són cars per a les PIMES i no ofereixen l'opció d'escalar el càlcul en grans servidors per a les grans empreses amb gran necessitat de càlcul per analitzar i millorar peces molt complexes.

La velocitat. El sistema que es proposa comptarà amb la capacitat d'oferir tants nuclis de càlcul com el client necessiti segons el termini disponible per realitzar la simulació. Això permetrà reduir dràsticament el temps de càlcul i, per tant, els seus processos de disseny.

La pirateria. Finalment s'ha de tenir en compte el problema de la pirateria. Aquest problema és ben conegut a causa de l'impacte mediàtic per part de la indústria del cinema i la música, però afecta de gran manera a la indústria del programari. Aquest canvi en el model de negoci (de venda de llicències a ús en línia com un servei) evitarà aquest problema de descàrregues il·legals ja que no serà necessari instal·lar un programa ni comprar una llicència per poder utilitzar aquest tipus d'eines.

Finalment és important destacar que el nostre model de negoci facilitarà la internacionalització del producte, ja que el sistema funciona per Internet i es pot utilitzar tant per empreses a Espanya com a l’estranger, facilitant el creixement del sector.

Entitats

      

Duració: 
09/2011 a 09/2013
Coordinador: