Piloto TDT

Informacio

Descripció

L'objectiu del projecte és la realització d’una prova pilot en noves tecnologies en un entorn real d’emissió en TDT. Cobrint tota la cadena de valor (producció, distribució y recepció) es vol constituir un sistema multimèdia en xarxa que permeti la creació de noves formes de comunicació a través de la TDT. En la actualitat existeixen solucions bàsiques que permetran un ràpid desplegament de la tecnologia, però existeix encara un ampli camp d’investigació inexplorat que aquest projecte pretén cobrir: recepció de més qualitat, radiodifusió amb menys ample de banda, recepció més eficient, interactivitat, etc.

Innovació

El projecte pilot en noves tecnologies en TDT presenta una doble finalitat cientifico-tecnològica que es pot sintetitzar en els tres punts següents:

  • Investigar solucions tecnològiques sobre diverses alternatives de presentació de nous serveis avançats de TDT i analitzar les possibilitats d’aplicació, avantatges i limitacions que presenten les noves tecnologies proposades a l’entorn de producció i generació de continguts.
  • Avaluar un sistema complet i real de difusió de TDT amb nous serveis que es construiran a partir de les capacitats dels participants i seguint una metodologia de Living Lab.
  • Integració de noves tecnologies i serveis avançats, així com donar resposta a la necessitat d’una part de la societat que necessita superar barreres d’accés a la informació audiovisual.
Beneficis

La execució del present projecte suposarà l’estimulació de la investigació en el sector, de manera que la industria audiovisual quedi millor posicionada en un mercat en creixement i es converteixi en referència per la implementació industrial i la investigació. El projecte permetrà realitzar tot tipus d’experiències i experiments amb la tecnologia TDT en tots els seus àmbits.

Duració: 
10/2008 a 06/2010
Finançament: 
Avanza I+D 2008
Pressupost: 
3.339.280 €
Coordinador: 
Participants: