MOB-ETRICAT

Projecte MOB-ETRICAT: Recerca col·laborativa en mobilitat de xarxes d’accés

Informacio

Descripció

Aquest projecte estudia i desenvolupa solucions de mobilitat de dispositius a través de xarxes heterogènies basades en el futur estàndard IEEE 802.21 (o Media Independent Handover) i en les seves possibles extensions o derivacions. Els resultats d’aquest projecte impactaran en el desenvolupament de serveis per part dels socis industrials que hi participen i d’altres que s’hi puguin interessar en el futur.

MOB-ETRICAT ha sorgit com a conseqüència de les iniciatives de col·laboració entre i2CAT i ETRI, principal institució pública de recerca en el sector de les TIC a Corea del Sud. La col·laboració d’institucions coreanes aporta valor al projecte, donat l’alt coneixement de les tecnologies i aplicacions wireless que s’hi desenvolupen. A més, ofereixen la possibilitat de conèixer la realitat d’experiències similars en aquell país.

Innovació

MOB-ETRICAT consisteix fonamentalment en dues activitats dins l’àrea de mobilitat entre xarxes d’accés: la realització d’una prova pilot que demostri que es pot solucionar un problema actual de mobilitat a Catalunya i el desenvolupament d’una plataforma d’IPTV mòbil que permeti oferir un servei ininterromput i transparent per a l’usuari a mesura que canvia de tecnologia d’accés (WiFi, 3G, WiMAX i DVB-H).

Beneficis

L’objectiu d’aquest projecte és, d’una banda, obtenir resultats de recerca en forma de contribucions a estàndards, articles científics i propietat intel·lectual i, de l’altra, realitzar prototips i proves pilot de serveis innovadors que permetin a les empreses col·laboradores la creació de noves línies de producte i la millora dels existents.

Entitats
Grups d'investigació

WNG-UPC (Josep Paradells)

Participants
  • Orange
  • ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

 

Àrea: 
Duració: 
10/2008 a 09/2011
Finançament: 
STSI
Orange
Pressupost: 
280.000 €
Coordinador: