Chronos

Chronos – The Advance Reservation System

Informacio

Descripció

Chronos és un sistema de reserves avançades que permet als usuaris reservar recursos de xarxa anticipada o immediatament si els recursos sol·licitats estan disponibles en el temps demanat. El sistema Chronos utilitza enrutament (routing), per tant, no és necessari conèixer la topologia de la xarxa: els usuaris tan sols seleccionen els extrems a connectar, el temps d’inici i de fi i l’ampla de banda i el sistema trobarà la ruta més curta disponible i reservarà els recursos durant el temps demanat. El sistema Chronos ofereix al sistema ARGIA la possibilitat de crear reserves avançades de xarxa i, a més a més, permet que els dominis controlats per ARGIA-Chronos es puguin connectar amb el sistema Harmony. Els usuaris del sistema Chronos poden ser persones humanes, un software intermig grid (com per exemple el projecte Harmony) o un altre tipus d’aplicacions de xarxa compatibles.

Innovació

En el sistema Chronos es poden distingir dos tipus de reserves de recursos de xarxa: reserves immediates (les connexions de la reserva s’activen immediatament – el temps d’inici de la reserva és l’hora actual) i reserves avançades (permeten reservar recursos abans de que s’hagin d’utilitzar – el temps d’inici és alguna hora determinada en el futur). Les reserves avançades són un servei de xarxa molt útil ja que garanteixen connectivitat als usuaris de la xarxa i permetem que els proveïdors de serveis puguin administrar els recursos de la xarxa de manera més eficient i així poder oferir una qualitat de servei millor.

Beneficis
  • Els proveïdors de servei poden administrar els recursos de xarxa de manera més eficient i oferir una qualitat de servei millor.
  • Els operadors de xarxa poden saber anticipadament si els recursos que necessitaran per establir connexions estaran disponibles.
  • Chronos proporciona al sistema ARGIA la possibilitat de realitzar reserves avançades.
  • Els dominis controlats per ARGIA-Chronos es poden connectar amb el sistema Harmony (un software desenvolupat en el projecte EU-IST Phosphorus, que ofereix la possibilitat de crear reserves multi-domini a través de diferents dominis controlats per ARGIA-Chronos, DRAC i ARGON).
Entitats

  

Àrea: 
Duració: 
09/2007 a 09/2009
Pressupost: 
16.000 €
Coordinador: