HPDMnet

HPDMnet – High Performace Digital Media enabled NETwork

Informacio

Descripció

HPDMnet és un consorci internacional d'universitats i institucions de recerca que es centra en la construcció d’una nova infraestructura que tingui capacitat per a suportar les noves tecnologies de la Mèdia digital, incloent l’alta definició (HD), HD multipunt a multipunt, mitjans de visualització 4k/8k, visualització científica i molt alta resolució d'imatge. HPDMnet desenvolupa un conjunt d'activitats, entre elles l’administració d’un tesbed internacional, que és aprovisionat dinàmicament per ARGIA i Chronos. El testbed de recerca d’HPDMnet té diversos centres dins la infraestructura del GLIF (Global Lambda Integrated Facility) als EUA, la UE i Àsia.

 

Innovació

Les principals activitats realitzades es centren en la recerca i en l'educació, dos conceptes que es reforcen mútuament per tal d’aprofitar les tecnologies de xarxa de pròxima generació i dels mitjans digitals. També es treballa en la creació d'una comunitat d'investigadors amb accés a una xarxa òptica de gran capacitat que implementa un extens catàleg de serveis científics avançats.

HDPMnet permet el disseny, desenvolupament i aplicació de noves funcionalitats que poden oferir serveis d’alt rendiment a gran escala com, per exemple, xarxes programables, virtualització i serveis d'aprovisionament multi-capa i multi-domini. Això permet la personalització del servei per a una àmplia gamma d'aplicacions especialitzades.

Beneficis

HPDMnet obre possibles àrees d'innovació que són importants per al futur de les tecnologies industrials i de xarxa. Aquestes àrees inclouen l'aprovisionament de serveis de prototip i oferir serveis de mitjans digitals d’altes prestacions, així com el disseny de xarxes de nova generació. Els punts d’innovació més importants són els següents:

  • HPDMnet dissenya i analitza els experiments del testbed de recerca.
  • El projecte integra la implementació de serveis i el suport dels mateixos.
  • HPDMnet ofereix una infraestructura oberta a qualsevol tipus d'aplicació que pot ser testejada.
  • El consorci dissenya i desenvolupa noves capacitats que poden prestar serveis de HPDM a gran escala.
Entitats

               

          

   

                         

Àrea: 
Duració: 
07/2007 a 12/2009
Finançament: 
Self-financed by each participant
Pressupost: 
106.000 €
Coordinador: