AthenaPlus

Athena Plus

Informacio

Descripció

Athena Plus és un projecte europeu de 30 mesos de durada que té per objectiu contribuir grans quantitats de contingut a Europeana, millorar la cerca i ús dels continguts i experimentar com les metadades enriquides poden ser usades en eines i aplicacions turístiques i didàctiques.

Els objectius principals del projecte són:

 • Agregar grans quantitats de continguts a Europeana, tant del sector públic com privat, bàsicament del sector museístic, de diversos països europeus;
 • Millorar la cerca i ús dels continguts d'Europeana, a través de la millora de la gestió terminològica, l'exportació SKOS i les eines de publicació/API a nivell dels proveïdors de continguts;
 • Experimentar com les metadades enriquides poden ser reutilitzades i adaptades als usuaris amb necessitats diferents (turistes, estudiants, escoles) per mitjà d'eines de suport al desenvolupament d'aplicacions turístiques i didàctiques, que poden ser integrats en els repositoris d'Europeana i dels agregadors nacionals o individuals dels proveïdors de continguts.

AthenaPlus es basarà en l'exitosa experiència desenvolupada en l'anterior projecte ATHENA, on es desenvoluparen LIDO, el servidor d’Ingestió ATHENA i l’eina de mappeig (MINT), àmpliament utilitzats en l'ecosistema de projectes d'Europeana, per tal de continuar avançant i completar les infraestructures i eines desenvolupades per donar suport als museus i altres institucions culturals en les seves tasques per fer accessibles els seus continguts digitals a través d'Europeana.

Més informació a http://www.athenaplus.eu/

Entitats
 • Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ICCU
 • UMA Information Technology GmbH UMA
 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis KMKG
 • PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Vzw PACKED
 • Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Vzw OKV
 • Michael Culture Aisbl MICHAEL
 • The Cyprus Institute Limited CYL
 • Narodni Muzeum-National Museum NM
 • Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium EVKM
 • Ministère de la culture et de la communication MCC
 • Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK
 • Philipps Universitaet Marburg UNIMAR
 • National Technical University of Athens NTUA
 • Hellenic Ministry of Culture and Tourism HMCT
 • Petofi Irodalmi Muzeum PIM
 • Biblioteca nazionale centrale di Roma BNCRM
 • M.E.T.A SRL META
 • Board of the National Museum of Ireland NMI
 • Lietuvos Dailes Muziejus LAM
 • Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja ICIMSS
 • Javni Zavod Republike Slovenije za Varstvo Kulturne Dediscine IPCHS
 • Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya GenCat
 • Fundacio privada i2cat, Internet i innovacio digital a Catalunya i2CAT
 • Collections Trust Lbg CT
 • Riksarkivet RA
 • Siauliu Ausros Muziejus Valstybes Biudzetine Istaigasam SAM
 • Muzej za umjetnost i obrt MUO
 • Ajuntament de Girona SGDAP
 • University of Patras UP
 • Kulturas Informacijas Sistemu Centrs KIS
 • Association Européenne pour la Culture Juive EAJC
 • Université de Savoie UniSav
 • Biblioteca Academiei Române BAR
 • Association Dedale Dedale
 • Université Pierre Mendes France UPMF
 • Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences CL-BAS
 • Institutul National al Patrimoniului INP
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK-irpa
 • Istituto Luigi Sturzo ILS
 • Local Government Management Agency LGMA
Àrea: 
Duració: 
03/2013 a 09/2015
Finançament: 
CIP