CAPFIS

Arquitecturas y Protocolos Convergentes para Servicios de la Internet del Futuro

Informacio

Descripció

Internet està canviant. Ha de ser redissenyat. Dos camins bàsics: revolucionaris i evolutius. Aquest projecte està atacant el problema des d'ambdues perspectives.

D'una banda, una solució revolucionària que implica una nova arquitectura basada en rols que consisteix en un conjunt de funcionalitats no divisibles que poden ser combinades i compostes per proporcionar serveis als usuaris finals. En aquest enfocament revolucionari, els paradigmes per al mapeig de les entitats físiques i lògiques han de ser redefinits. A més, els mètodes per a la convergència de diferents tecnologies de transport de la informació necessiten ser replantejats per tal de ser optimitzats.

D'altra banda, la solució evolutiva pren com punt de partida les arquitectures existents actualment, amb els seus serveis i protocols. Per tant, aquest projecte estudia l'alternativa de considerar l'arquitectura actual d'Internet, i evolucionar sota dues consideracions antagòniques. En aquest sentit, tenint una tecnologia existent per a la interoperació amb les tecnologies -IEEE802.21- d'accés heterogeni, es treballarà perquè aquest estàndard sigui capaç d'oferir nous serveis i al mateix temps per a proporcionar una interfície optimitzada per a l'operació, la gestió i el control de les tecnologies d'accés independentment del mitjà de transmissió.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
01/2011 a 12/2013
Finançament: 
CICYT MICINN
Pressupost: 
108.000 €