Centro del Conocimiento Fundació Antoni Tàpies

Informacio

Descripció

El projecte té com a objectiu dissenyar i implementar una plataforma web Open Source, que permeti als usuaris accedir als continguts artístics de la Fundació Tàpies. El projecte es desenvolupa seguint una filosofia Living Labs incloent a l’usuari en totes les etapes, de forma que s’ofereix un espai de comunicació i discussió, amb els usuaris, de les diferents accions que es realitzen.

Un dels objectius del projecte és establir un precedent de referència com a observatori i plataforma de transferència de coneixement pel sector artístic, educatiu i per aquelles institucions dedicades a la difusió de patrimoni, establint les bases de nous models de arxiu basats en ontologies digitals dinàmiques.

Innovació

Des del punt de vista tècnic la innovació es centra en la creació d’un mòdul de transcodificació online que automatitzi les tasques relacionades amb els mitjans audiovisuals, derivats de la nova plataforma tecnològica de la Fundació Tàpies. Entre d’altres característiques el mòdul tindrà la capacitat de adaptar el continguts pel seu emmagatzematge, per la transmissió a la web, per incrustació de subtítols, combinació de imatges/inserció de logos o capes de text.

Beneficis

Els principals beneficis obtinguts d’aquest projecte són de caràcter social relacionats en gran part amb el procés de livinglització. Al final del projecte els diferents usuaris de la Fundació Tapies (tan usuaris amb alts coneixements d’art contemporani com usuaris amb uns coneixements mínims) hauran participat en el procés d’obertura de la obra d’Antoni Tàpies mitjançant un plataforma de treball oberta, desenvolupada sota la filosofia Open Source.

Durant aquest procés el usuaris participen activament del procés d’avaluació i disseny de les premisses tècniques que sustenten el projecte provocant d’aquesta manera una adequació millor del producte a les necessitats/voluntats del usuaris més actius.

D’altra banda aquests tipus de projectes apropen el mon del Art a tots els usuaris i per tant tenen un valor social molt elevat des del punt de vista de la implicació actual dels usuaris en centres d’Art tradicionals. És per això que el projecte s’anomena Centre de Coneixement de la Fundació Tàpies.

Duració: 
09/2009 a 12/2011
Pressupost: 
1.710.053 €