CERI

Informacio

Descripció

L'objectiu principal del projecte és investigar i desenvolupar noves tecnologies que permetin evolucionar les plataformes de gestió d'emergències perquè aquests siguin capaçes de gestionar comunicacions en diversos canals, especialment amb contingut multimèdia, i consolidar informació per a l'ús eficient dels recursos. 

L’àrea de Salut i Dependència ha col•laborat en aquest projecte desenvolupant la aplicació mòbil per la gestió de emergències.

Innovació

Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a la gestió d'emergències:

  • Enviar alarmes al centre de comandament.
  • Enviar la posició GPS per a la correcta localització de l'emergència.
  • Transmetre vídeo a temps real per a la correcta gestió dels recursos durant l'emergència.
  • Emmagatzemar els continguts generats per a la seva posterior visualització.
Entitats
Duració: 
01/2013 a 12/2013
Finançament: 
Financiación Privada
Coordinador: